De vier veelgenoemde personen voor de opvolging van Navo-chef Willy Claes

RUUD LUBBERS

Voormalig premier Ruud Lubbers (56) maakte internationaal carrière als de architect van het compromis dat leidde tot het Verdrag van Maastricht. Gedurende zijn 12-jarig premierschap maakte hij echter ook een aantal vijanden. Bondskanselier Helmut Kohl blokkeerde zijn benoeming tot voorzitter van de Europese Commissie omdat Lubbers twijfels had geuit over de snelle eenwording van beide Duitslanden. Ook Lubbers' lobby om de hoofdzetel van de Europese Centrale Bank naar Amsterdam te halen viel in Bonn verkeerd. Lubbers is nu onder andere gewoon hoogleraar in de economie aan de Katholieke Universiteit Brabant.

HANS VAN DEN BROEK

Hans Van den Broek, (58) minister van buitenlandse zaken onder Lubbers, verhuisde in 1993 naar de Europese Commissie in Brussel. Hij staat bekend als een zakelijke, enigszins kleurloos politicus. Een van Van den Broeks voordelen is zijn kennis over de oorlog in voormalig-Joegoslavië. Daar staat echter tegenover dat het falen van de Europese Unie om een einde te maken aan dat conflict ook op hem afstraalt. Als Nederlands minister van buitenlandse zaken stond Van den Broek bekend als een fervent 'atlanticus'. In de Commissie is hij belast met de architectuur van het 'nieuwe Europa van na de val van de Muur', de uitbreiding van de EU in oostelijke richting.

UFFE ELLEMANN-JENSEN

Uffe Ellemann-Jensen (53) is voormalig minister van buitlandse zaken van Denemarken. Hij omschreef de functie van secretaris-generaal ooit als een droombaan.

De ster van de Deen steeg gestaag tijdens de elf jaar dat hij leiding gaf aan het Deens buitenlands beleid. Hij staat bekend om zijn flamboyante stijl, een mogelijke handicap voor het leidersschap van het defensiebondgenootschap. Ook bij de opvolging van Claes' voorganger, Manfred Wörner, werd de naam van Ellemann-Jensen herhaaldelijk genoemd. Op dat moment was hij echter verwikkeld in een Deense verkiezingstrijd en had hij zijn hoop gevestigd op het premierschap.

THORVALD STOLTENBERG

Thorvald Stoltenberg, de vroegere minister van buitenlandse zaken van Noorwegen, werd in april 1993 benoemd als VN-bemiddelaar in voormalig-Joegoslavië. Hij nam die functie over van Cyrus Vance. In november 1989 werd Stoltenberg (64) benoemd tot Hoge Comissaris voor de Vluchtelingen bij de VN. Na tien maanden legde hij de functie weer neer om minister van buitenlandse zaken te worden in de minderheidsregering-Brundtland. Stoltenbergs internationale ervaring wordt in Brussel als een groot voordeel gezien. Bronnen binnen de NAVO wijzen er echter op dat Stoltenbergs bindingen met de VN slecht zullen vallen in het Amerikaanse Congres.