Zeefdruk Beatrix (2)

In artikel 'Vorstin oogt als wervelwind op staats-zeefdruk' (NRC Handelsblad, 11 oktober) moet ik Marianne Vermeijden en mogelijk in het bijzonder uw drukkerij complimenteren met de voor een krant fraaie afdrukkwaliteit van de drie portretten van de koningin. Juist door deze goede weergave kreeg, en heb ik nog steeds, de indruk dat de zeefdruk van olieverf-doek van Carla Rodenberg - alhoewel knap geschilderd - meer een op public relations gestoelde keuze is geweest, dan een keuze uit kunstminnend oogpunt.

Nog minder kan ik het me in alle ernst voorstellen, dat onze, zo nuchtere en niet van realiteitszin gespeende, vorstin deze zeefdruk in haar privé-vertrekken zal ophangen, teneinde zichzelf ten onrechte te vereenzelvigen met de beeltenis van een weliswaar charmante, maar vooral jonge, niet gelijkende vrouw. Wellicht dat de minister van justitie hierop meer aanspraak kan maken bij nadere bestudering van dit portret, gelet op de ogen, neus en de nog relatief jeugdige huid.

    • Dr. O.C. Stroosma