Zalm heeft financiering voor rijksbegroting-1995 al rond

AMSTERDAM, 19 OKT. De uitgifte van de recente tienjarige staatslening tegen 6,75 procent per 2005 heeft een bedrag van in totaal 10 miljard gulden opgebracht. Door deze opbrengst, die hoger is dan op de obligatiemarkt werd verwacht, heeft minister Zalm (financiën) de totale financieringsbehoefte van het rijk voor 1995 vrijwel volledig gedekt.

Na een opbrengst van 8,8 miljard gulden op maandag en dinsdag, haalde de Agent van Financiën, die voor het ministerie de kapitaalmarktoperaties uitvoert, gisteren nog eens 1,2 miljard gulden op de staatslening binnen. In de loop van gistermiddag verhoogde de Agent de uitgifteprijs zodanig dat de belangstelling van beleggers opdroogde.

Die financieringsbehoefte wordt geraamd op 55,3 miljard gulden. Daarvan is nu 52,6 miljard gedekt door uitgifte van openbare leningen en 2,4 miljard door kortlopend schatkistpapier. De gemiddelde uitgiftekoers van de jongste staatslening, de negende die dit jaar werd uitgegeven, bedraagt 100,30 procent, tegen een rendement van 6,71 procent.

De kans bestaat dat in november nog een van de bestaande leningen voor inschrijving wordt heropend. Of dat gebeurt hangt onder meer af van afwijkingen in de totale belastingopbrengst voor dit jaar. In de maand december kondigt Financiën in de regel de eerste lening aan voor de dekking van de financieringsbehoefte van volgend jaar. Die wordt vooralsnog geraamd op 40 miljard gulden.