Randstad werkt samen met Spelen '96 in Atlanta

ROTTERDAM, 19 OKT. De positie van de Amerikaanse tak van uitzendketen Randstad is versterkt door een samenwerking met de Olympische Spelen. Randstad Staffing Services is co-sponsor van de Spelen, die in de zomer van 1996 in Atlanta (Georgia) worden gehouden.

Het contract van Randstad met het Atlanta Comittee for the Olympic Games (ACOG), de organisator van de Spelen, houdt in dat Randstad ongeveer achthonderd mensen tegen een gereduceerd en niet-kostendekkend tarief aan ACOG levert. Tevens levert het uitzendbureau meer dan tienduizend werknemers aan ACOG tegen normaal tarief. Daarbij komen nog de duizenden krachten die bij klanten van ACOG gestationeerd worden. Het aantal mensen dat Randstad Staffing Services uitzendt, zal daarmee volgend jaar verdubbeld zijn.

De naamsbekendheid die de Spelen voor Randstad opleveren, is een belangrijke voorwaarde voor de groei van de onderneming. “ACOG probeert het beeld van de Spelen zo schoon mogelijk te houden, dus vrij van reclameborden”, meldt Erik Vonk, de directeur van Randstad in de VS, vanuit Atlanta. Randstad mag in reclame-uitingen de Olympische ringen gebruiken. “De sponsoring is een puur zakelijke beslissing die rendement moet opleveren. We hebben nu al gezien dat de naamsbekendheid en de vertrouwensfactor verbeterd zijn. Dat levert voordeel op in het dagelijkse contact met klanten.”

In 1993 richtte het Nederlandse Randstad zich op de Amerikaanse markt. Het kocht toen twee uitzendketens: Jane Jones Enterprises in Nashville (Tennessee) en Temp Force in Atlanta (Georgia), die vijfentwintig vestigingen hadden. Tweeënhalf jaar later is het aantal kantoren verdrievoudigd tot 79, en de groei is nog lang niet ten einde, zegt Vonk. Een verdubbeling binnen twee tot drie jaar acht hij niet uitgesloten, grotendeels door autonome groei.

Vonk: “De politiek van Randstad is om uit te breiden als een olievlek. We wilden eerst de twee vlekjes in Tennessee en Georgia naar elkaar toe laten groeien.” De olievlek heeft nog niet het gehele zuidoosten van de VS bedekt. Er zijn inmiddels wel vestigingen bij gekomen in South-Carolina en Alabama. Volgend jaar is het noorden van Florida aan de beurt. “We hebben geen overnames op het oog. Onze strategie bij het penetreren van de Amerikaanse markt was: eerst twee overnames te plegen om een machine te bouwen die daarna zelf verder kan. De mogelijkheden in de markt zijn gigantisch”, meent Vonk. “De economie is gezond en de vooruitzichten van de industrie zijn goed.”

De markt voor uitzendwerk is in de VS sterk gefragmenteerd. Vonk: “Er zijn zes- tot achtduizend uitzendmerken. Slechts een vijftigtal ondernemingen heeft een omzet van meer dan honderd miljoen dollar. Voor de rest zijn het allemaal zeer kleine bedrijfjes.”

Uitzendwerk is in de Verenigde Staten nog niet zo gewoon als in Europa. “Het wordt meer geassocieerd met baantjes die je doet als je even tijd hebt, dan met een bewuste keuze van de mensen.” Uitzendbureaus waren er meer voor de vakantiebaantjes. “Maar de markt is ontvankelijk voor uitzendbanen. We hebben een deel van ons succes te danken aan onze Nederlandse visie op flexibiliteit.”

Voor die visie - je kunt ook als hoger opgeleide voor lange tijd uitzendwerk doen - moet Randstad Staffing Services veel reclame maken, vooral via de radio en billboards. Ook de olympische sporters werken mee aan het dynamische imago dat uitzendwerk moet krijgen. Enkele tientallen atleten, zowel uit de VS als uit de rest van de wereld, doen in Atlanta werk via Randstad. “Er zijn nogal wat deelnemers die al naar Atlanta gekomen zijn om zich te oriënteren en om te wennen aan het klimaat. Ze trainen hier, maar hebben ook een inkomen nodig”, aldus Vonk. Randstad zorgt dat zij parttime kunnen werken. “Hun werkgevers reageren heel positief.”