Radiodiagnostiek

In het artikel van Wim Köhler over de bijdrage van radiodiagnostiek aan de hoeveelheid stralen die iemand per jaar ontvangt, staat een misvatting. Tijdens veel ingrepen via kleine openingen in de huid (de laparoscopische ingrepen) kijkt de chirurg niet op een röntgenscherm wat hij of zij doet. De chirurg krijgt echter, via een video-element op de laparoscoop, een beeld op een monitor. Deze beeldvorming heeft niets met röntgenstraling te maken en draagt dus ook niet bij aan de stralenbelasting.

    • P.M. Huisman