P&C groep: verder oplopend verlies

De Peek & Cloppenburg-groep (Peek & Cloppenburg, Mac & Maggie en Somebody) rekent voor het lopende boekjaar 1995/1996 op een forse stijging van de verliezen. Vorig boekjaar werd een verlies geleden van 7,4 miljoen gulden.

Tegen het einde van het boekjaar (31 januari 1995) meldde het kledingconcern, voor tweederde in handen van de Duitse Peek & Cloppenburg-groep, dat winst ook in het volgende jaar zou uitblijven. In het jaarverslag verwachtte de onderneming dat de omzet (vorig jaar 382 miljoen gulden) zou stagneren. In het verliescijfer van 7,4 miljoen over 1994/1995 was een reorganisatielast van 5 miljoen opgenomen. Over het lopende boekjaar lijdt de onderneming in ieder geval een fors verlies op de keten Mac & Maggie, die voor ongeveer 6 miljoen gulden in de rode cijfers terecht zal komen. Gezocht wordt naar een koper van deze kledingketen. Vorige week meldde L. Houkamp, de eigenaar van de concurrende Box-groep, bijna rond te zijn met P & C over de overname van Mac & Maggie. P & C ontkende evenwel dat een akkoord in het verschiet lag. Opmerkelijk is dat in de resultatenmelding door Peek & Cloppenburg niet wordt gerept over een eventuele boekwinst of -verlies op de verkoop van Mac & Maggie.