Klim die boom in!

In W&O van 21 september worden minister Ritzen en staatssecretaris Nuis geinterviewd ('Klim die boom in!').

'Toch is het gek,' probeert Hendrik Spiering nog halverwege het interview. De luie student, op zoek naar 'iets loos', op kosten van 'de gemiddelde belastingbetaler', zal weer 'eager' worden (happig, enthousiast, gemotiveerd), omdat er een jaar van zijn studiefinanciering afgaat. En aangezien er 'heel weinig verband is tussen hoe lang studenten over hun studie doen en hoeveel ze er naast die studie bijdoen', worden het toch algemeen ontwikkelde individuen.

En met de druk die omhoog gaat, 'zul je in de sociale doorstroming meer bereiken'. Dat betekent dat als je minder tijd krijgt en een grotere kans op grotere schulden, er meer mensen zonder geld zullen willen gaan studeren. En als ze toch, door onvoorziene omstandigheden, te weinig geld hebben, kunnen ze eerst een jaar gaan werken, want 'er is werk zat'. Op een handelskantoor, bijvoorbeeld.

Volgens de volksvertegenwoordigers ben ik aan het 'slabakken'. Ik heb 'natuurlijk geen enige prikkel' om de studie in vier jaar af te maken. Mijn academische vrijheid en persoonlijke vrijheid doet 'de oude Humboldt' zich omdraaien in zijn graf. De arrogantie en de glimlach waarmee de studieduur wordt teruggebracht, er nog eens tweehonderd miljoen wordt bezuinigd en dan wordt verteld dat dit 'verbeterd onderwijs' oplevert is een belediging van studenten en docenten.

Er is een 'basiskracht', volgens Nuis, een 'drang naar boven', en dus komt het allemaal wel goed. Ook voor armen en allochtonen, terwijl Ritzen lacht dat er 'niks sociaals meer aan is, haha'. Het wordt 'compacter, maar niet meer rigide'. Wat dit in moet gaan houden, weten ze niet, want ze houden zich 'totaal niet bezig met de inhoud van opleidingen'. Erger, ze luisteren niet naar degenen die dat wel doen. Liever halen ze de studenten uit de democratische beslissingsstructuur van de universiteiten.

Voor mij is er geen HOOP meer. Voor de komende generatie helaas wel.

    • Kees Driessen