INDUSTRIE

Het volume van de produktie in de industrie is in de periode juli-augustus met 1 procent gedaald ten opzichte van juni, toen er een stijging was van twee procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gerekend over de eerste acht maanden van het jaar was de industriële produktie drie procent hoger dan een jaar eerder. Dit groeicijfer ligt iets lager dan het percentage dat over 1994 als geheel werd gemeten (3,8 procent).