Drieluik

In het overigens voortreffelijke artikel van Marion de Boo in w&o van 14 september naar aanleiding van het verschijnen van het eerste deel van De Vegetatie van Nederland, is er sprake van een botanisch drieluik in Nederland.

Zonder aan de belangrijkheid van de trilogie 'Wilde Planten' iets te willen afdoen, wordt het eerste 'luik' echter niet gevormd door dit werk, maar door de driedelige Atlas van de Nederlandse Flora, verschenen tussen 1980 en 1989. Eddy Weeda's Oecologische Flora en De Vegetatie van Nederland voltooien dit drieluik: de verspreiding, ecologie en sociologie van de inheemse Nederlandse flora is met de voltooiing van het laatste werk beschreven en voor iedereen raadpleegbaar.

    • Dr. J. Mennema