Bij een migraine-aanval bij voorkeur eerst gewone pijnstillers

Toen het anti-migrainemiddel sumatriptan (merknaam Imigran) een aantal jaren geleden op de markt kwam, waren de verwachtingen hooggespannen. Intussen is echter uit een aantal onderzoeken gebleken dat een gewone pijnstiller in combinatie met een anti-braakmiddel, zoals aspirine met metoclopramide, in veel gevallen minstens zo goed werkt en veel minder bijwerkingen geeft. In de Lancet van 7 oktober wordt de werking van sumatriptan en de combinatie aspirine met metoclopramide vergeleken met die van een placebo. Het gaat om een onderzoek bij ruim 400 patiënten uit 4 verschillende landen, waaronder Nederland.

Beide behandelingen bleken ongeveer even effectief (rond 55% van de patiënten had er baat bij), maar de patiënten meldden na sumatriptan aanmerkelijk meer bijwerkingen. Die waren overigens niet zo ernstig: het ging bijvoorbeeld om misselijkheid, vermoeidheid en pijn in de borst. De onderzoekers concluderen dat de combinatie aspirine met metoclopramide, ook vanwege de lage kosten, de voorkeur verdient als routinebehandeling bij migraine.

Een van de artsen die aan dit onderzoek heeft meegewerkt was dr. Laurens Mulder, een neuroloog van het Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam. Hij benadrukt dat het hier ging om een behandeling met sumatriptan in tabletvorm. Geïnjecteerde sumatriptan is wèl effectiever dan gewone pijnstillers, want dat werkt in ongeveer 80% van de gevallen. Hij waarschuwt echter dat daarbij de bijverschijnselen ook ernstiger zijn. Daarom kan men bij migraine-aanvallen volgens hem maar beter eerst een gewone pijnstiller met een anti-braakmiddel proberen. Als dat niet helpt, is er sumatriptan in tabletvorm, want de groep patiënten waarbij de gewone pijnstiller werkt en die waarbij sumatriptan werkt overlappen elkaar niet geheel. Pas als de aanvallen dan nog niet overgaan, komt een injectie sumatriptan in aanmerking.

Er is een extra reden om het gebruik van geïnjecteerde sumatriptan te beperken: sommige migraine-patiënten krijgen daardoor last van hun hart of een drukkend gevoel in de borst. Een probleem is overigens wel dat sumatriptan in tabletvorm niet voor vergoeding in aanmerking komt en in de geïnjecteerde vorm wel.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap adviseert in haar Standaard voor de behandeling van migraine ook eerst nog het middel ergotamine te proberen. Ergotamine is volgens Mulder inderdaad bij 65 à 70% van de patiënten werkzaam, als het tenminste als zetpil wordt toegediend, maar toch vindt hij dat dit ouderwetse middel beter niet meer gebruikt kan worden. De patiënten worden er namelijk erg ziek van: misselijkheid, braken, ijskoude handen en voeten. De migraine gaat dus meestal wel weg, maar als je dan toch nog ziek in bed moet liggen, heb je daar niet zo veel aan. Het ligt dus meer voor de hand om, als een gewone pijnstiller niet werkt, over te stappen op een tablet sumatriptan.

    • Bart Meijer van Putten