Bij ABN Amro vallen geen gedwongen ontslagen tot 1998

ROTTERDAM, 19 OKT. Bij ABN Amro vallen tot 1998 geen gedwongen ontslagen. Dat is de bank gisteren overeengekomen met alle betrokken vakbonden. Tegelijkertijd wordt de kans groter dat de Dienstenbond FNV bij ING zelfstandig verder praat over een sociaal plan waarin gedwongen ontslagen niet zijn uitgesloten.

Een ruime meerderheid van de FNV-leden bij ING geeft de onderhandelaars hiervoor mandaat, zo blijkt uit de ledenraadpleging. Van de circa 3000 leden heeft circa 20 procent gereageerd. Daarvan stemde negentig procent voor zelfstandig verder onderhandelen. “Zowel de opkomst als de uitslag hebben ons positief verrast”, zei bestuurder Dick Hamaker vanmorgen. Morgen worden de stemmen officieel geteld. Wanneer er geen veranderingen in de stemverhoudingen komen, zullen de FNV-bestuurders vervolgens de collega-bonden en ING inlichten. “En dan wachten we af of er van die kant een uitnodiging voor een gesprek binnenkomt”, aldus Hamaker.

Bij ABN Amro is de dreiging van gedwongen ontslagen afgewend. De baangarantie die de bank in het vorig jaar afgesloten sociaal plan tot 1998 heeft gedaan, blijft ongewijzigd in stand, zo heeft de bank gisteren beloofd. ABN Amro wilde aanvankelijk van deze toezegging af, omdat men begin dit jaar tot de conclusie was gekomen dat bij drie lopende reorganisaties (assurantie, chartaal geld en imaging) interne herplaatsing niet voor alle betrokken duizend werknemers mogelijk was. Bij ABN Amro werken circa 36.000 mensen in Nederland, waarvan er volgens de bank 700 per jaar via natuurlijk verloop verdwijnen.

De afgelopen maanden heeft de bank met de bonden overlegd over aanvullende maatregelen om overtollige werknemers extern te mogen herplaatsen. Over het grootste deel van deze maatregelen waren bonden en ABN Amro het al eens geworden, maar de besprekingen liepen vast op de eis van ABN Amro dat gedwongen ontslagen niet uitgesloten konden worden.

Bij ING zijn de besprekingen over een sociaal plan voorlopig opgeschort. Anders dan ABN Amro heeft ING steeds geweigerd om baangaranties af te geven. Wel heeft het concern toegezegd alle middelen te willen inzetten om overtollige werknemers intern of extern aan een baan te helpen. ING heeft in Nederland circa 28.000 werknemers, waarvan er jaarlijks tussen de 700 en 1000 afvloeien. Daarvan moeten enkele tientallen werknemers gedwongen vertrekken.