Beleggers willen meer invloed bij bedrijven

ROTTERDAM, 19 OKT. De grootste belangenorganisatie van professionele beleggers (Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen) en het ambtenarenpensioenfonds ABP willen grotere invloed krijgen bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. De Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen (samen 190 miljard belegd vermogen) en het ABP (180 miljard gulden beleggingen) schrijven dat vanmiddag aan minister Zalm (financiën) over het recente beginselakkoord van de Amsterdamse effectenbeurs en de belangenvereniging van beursfondsen over beschermingsmaatregelen bij bedrijven.

Dit akkoord is volgens de pensioenfondsen “geen stap in de goede richting”. Zij keren zich tegen de lange procedure (zeker 18 maanden) bij een vijandige overname en de inhoudelijke toetsing door een commissie van deskundigen. Zalm moet hierover zijn oordeel nog geven.

De bedrijfspensioenfondsen en het ABP vinden dat het akkoord een nieuwe beschermingswal opwerpt en “op gespannen voet” staat met de positie van de aandeelhouder. Dat kan gevolgen hebben voor hun beleggingsbeleid in Nederlandse aandelen. De pensioenfondsen hebben nu “aanzienlijke belangen in vrijwel alle grote beursgenoteerde ondernemingen”, zo schrijven zij aan Zalm. “De aantrekkelijkheid om substantieel in Nederlandse ondernemingen te beleggen willen wij mede afhankelijk stellen van hoe ondernemingen feitelijk met de beschermingsconstructies en met hun aandeelhouders omgaan.”

De kritiek van de bedrijfspensioenfondsen, die de pensioenregeling uitvoeren voor hele bedrijfstakken, volgt op eerdere bezwaren van de pensioenfondsen van de grote ondernemingen, zoals Shell, Philips en Unilever. Deze fondsen beheren ongeveer 160 miljard gulden.