Apple Computer boekt recordafzet

De Amerikaanse computerproducent Apple Computer heeft in het eind september afgesloten boekjaar netto 424 miljoen dollar verdiend tegenover een netto winst van 310 miljoen dollar in het voorgaande boekjaar. Topman Michael Spindler verklaarde bij de presentatie van de cijfers dat zijn onderneming in het afgelopen boekjaar de sterkste vraag in haar geschiedenis heeft meegemaakt. De levering van computers bereikte een record bij eeen omzetgroei van 9,19 miljard tot 11,06 miljard dollar (17,7 miljard gulden). In het laatste kwartaal was er sprake van een omzetgroei van 20 procent. De winst daalde evenwel van 115 miljoen tot zestig miljoen dollar door een verkrapping van de winstmarges, een gevolg van een scherp prijsbeleid bij nieuwe produkten en door problemen bij de toelevering van onderdelen. In Japan werd stevige concurrentie ondervonden en leed het resultaat onder prijsverlagingen en dure verkoopcampagnes.