Vrees voor verspreiding van blaasjesziekte; Portugal sluit grens voor Nederlandse varkens

ROTTERDAM, 18 OKT. Portugal heeft de grens gesloten voor Nederlandse varkens en biggen, nadat vorige week in mest van een uit Nederland afkomstige fokbeer het blaasjesziekte-virus was geïsoleerd.

De Portugese autoriteiten na de beslissing, nadat ook al vijf eerdere veetransporten 'verdacht' waren omdat daarin afweerstoffen tegen het virus waren gevonden. Het ging bij die transporten om ruim vijfduizend varkens die in de periode tussen half juli en begin september naar Portugal zijn gegaan. Het transport waarin zich de fokbeer betrof was op 31 juli uit Nederland vertrokken.

De varkensexporteurs spreken van een klap voor de Hollandse agrarische export als andere landen de Portugese stap volgen. Komende vrijdag komt het Permanent Veterinair Comité van de Europese Commissie in Brussel in een spoedzitting bijeen om de kwestie te bespreken.

De zeer besmettelijke blaasjesziekte is een op zichzelf onschuldige aandoening, maar de symptomen komen overeen met het gevreesde mond- en klauwzeer. Om het zekere voor het onzekere te nemen zijn de veeteeltkundige autoriteiten daarom ook zeer gespitst op blaasjesziekte.

De rijksdienst voor de keuring van vee en vlees (RVV), het onderdeel van het ministerie van landbouw dat zich bezighoudt met dierziektebestrijding, heeft ondertussen getraceerd van welk bedrijf het bewuste dier afkomstig is, maar wil niet zeggen waar het zich bevindt. Er worden nu nadere controles uitgevoerd, maar er zijn vooralsnog geen maatregelen genomen, aldus een woordvoerster van de rijksdienst.

De Europese Commissie stuurt een delegatie naar Lissabon om het blaasjesprobleem te onderzoeken. In die delegatie zit als waarnemer ook een vertegenwoordiger van het ministerie van landbouw.

Waarschijnlijk zullen de andere Europese landen pas na de bijeenkomst van het Veterinair Comité in Brussel beslissen of ook zij hun grens sluiten voor Nederlandse varkens. Nederland krijgt tijdens de bijeenkomst van het comité gelegenheid om uitleg te geven en zich eventueel te verweren.

Nederland exporteert rond 2,7 miljoen varkens en biggen per jaar. Portugal is daarbij een land van minder belang. De uitvoer naar Portugal omvat nog geen 0,3 procent van het totaal. Gevreesd wordt vooral dat Spanje zich achter de Portugese maatregel schaart. Spanje is het grootste exportland voor varkens, goed voor negentien procent van het totaal.