Simonis sluit gehuwd priesterschap niet uit

UTRECHT, 18 OKT. Aartsbisschop kardinaal A. Simonis sluit niet uit dat in de toekomst een andere paus zou kunnen besluiten om het rooms-katholieke priesterschap open te stellen voor oudere gehuwde mannen, zogeheten viri probati. Zelf blijft hij voorstander van het verplichte celibaat, zo verklaarde Simonis gisteren in een uitzending van de KRO-televisie.

“De koppeling van verplicht celibaat en priesterschap is niet een wet van eeuwen”, aldus Simonis. “Ik kan me voorstellen dat er ooit een paus zal komen die over de viri probati een beslissing neemt die wat anders ligt.”

Met zijn uitspraak heeft Simonis volgens een woordvoerder van de rooms-katholieke kerk een toelichting willen geven op het standpunt dat de Nederlandse bisschoppen al sinds jaar en dag innemen en dat voor het laatst officieel werd verwoord in de bisschoppelijke brief In Christus Naam van drie jaar geleden. Daarin stelt de bisschoppenconferentie dat de navolging van Jezus niet mag worden herleid tot het ongehuwd zijn omwille van het Koninkrijk Gods. Evenmin behoort de norm van het priestercelibaat tot de grondstructuur van de kerk, zoals blijkt uit de Bijbel en de traditie van de oosterse kerken, en deze kan dus worden gewijzigd. Maar de bisschoppen wijzen ook op de lange traditie van het celibaat in de kerk. “Het ongehuwd zijn omwille van het Rijk Gods waartoe Jezus sommige volgelingen roept, houdt een teken, een verwijzing in naar de alles overstijgende werkelijkheid van het Rijk Gods. Het betekent geenszins een onderwaardering van huwelijk of sexualiteit. Integendeel, alleen omdat mensen afzien van iets goeds omwille van God en zijn koninkrijk, kan het celibaat tot een ondubbelzinnig teken van liefde worden”, aldus de brief.

Oud-bisschop Ph. Bär van Rotterdam pleitte drie jaar geleden samen met zijn pastorale raad voor een onderzoek naar de mogelijkheid om rijpe gehuwde mannen tot het priesterambt toe te laten. Simonis wees die suggestie toen van de hand. Een jaar later schreven ruim tweehonderd pastores een brief aan Simonis waarin ze onder meer vroegen om verruiming van de mogelijkheid om gehuwde mannen tot priester te wijden en het ontkoppelen van het celibaat en het priesterschap.

De voorstanders van afschaffing van het verplichte celibaat hopen dat daarmee het aantal priesters in Nederland weer zal stijgen. Van de 1750 parochies in Nederland moeten het er twee- à driehonderd zonder vaste priester stellen. Er waren vorig jaar in Nederland 1.851 actieve priesters in de rooms-katholieke kerk, exclusief priesters met emeritaat die vaak nog wel in de kerk werken. In 1980 waren er nog 3.374 actieve priesters.