Melkert: aanpassing voorkeursbeleid onnodig

ROTTERDAM, 18 OKT. Het Nederlandse voorkeursbeleid hoeft niet aangepast te worden als gevolg van de afwijzing door het Europese Hof van Justitie van quotaregelingen voor vrouwen. Dat heeft minister Melkert (sociale zaken) in een reactie op de uitspraak gisteren laten weten.

Wel heeft de Tweede Kamer vanmorgen besloten de bespreking van een nieuw wetsvoorstel ter bevordering van meer vrouwelijke schoolleiders op te schorten. Bij de Europese Commissie is grote beroering ontstaan over de uitspraak van het Hof dat positieve discriminatie van vrouwen in strijd is met de Europese Richtlijn uit 1976 die gelijke behandeling van Europese burgers voorschrijft. Commissaris Padraig Flynn, binnen de Europese Unie belast met werkgelegenheid en emancipatie, heeft laten weten dat hij naar mogelijkheden zoekt om de gevolgen van deze uitspraak te minimaliseren.

Op initiatief van Europarlementariër Nel van Dijk (GroenLinks), voorzitter van de commissie rechten van de vrouw in het Europees Parlement, wordt volgende week in Brussel een debat gehouden over de gevolgen van de uitspraak van het Hof. Volgens haar is die “een grote tegenslag voor de vrouwen in Europa”. Evenals haar Duitse collega's eist zij een verandering van het Verdrag van Maastricht om de werking van het arrest ongedaan te maken. De uitspraak toont aan “dat het hard nodig is in het Verdrag van de Europese Unie een steviger basis voor een beleid van gelijke behandeling van mannen en vrouwen te leggen”.

Volgens de Commissie Gelijke Behandeling, die in Nederland er op toeziet dat de Wet Gelijke Behandeling correct wordt toegepast, hoeft het Nederlandse voorkeursbeleid niet te worden aangepast. De uitspraak van het Hof had betrekking op een quotaregeling in de Duitse deelstaat Bremen. Deze regeling schrijft voor dat vrouwen bij sollicitaties en promoties automatisch de voorkeur krijgen boven gelijk geschikte mannelijke kandidaten, zolang het betreffende functieniveau of de salarisschaal minder dan vijftig procent vrouwen telt. Het Nederlandse voorkeursbeleid is niet gebaseerd op dergelijke automatismen, zegt een woordvoerder van de Commissie. Bovendien hanteert men geen 50-procentsgrens, maar wordt ernaar gestreefd de samenstelling van het werknemersbestand een afspiegeling te laten zijn van het aanbod op het relevante deel van de arbeidsmarkt.

Een vergadering van de Tweede Kamer over een nieuw wetsvoorstel ter bevordering van meer vrouwelijke schoolleiders ging vanmorgen niet door. De Kamer wil van staatssecretaris T. Netelenbos eerst opheldering over mogelijke gevolgen van het oordeel van het Europese Hof. Netelenbos zegde toe binnen een paar weken een brief naar de Kamer te zenden waarin de gevolgen worden geanalyseerd. Ze zei niet te verwachten dat haar wetsvoorstel zal moeten worden veranderd. Dit veplicht scholen en universiteiten periodiek streefcijfers te melden voor evenredige vertegenwoordiging van vrouwen.