Lokatie tippelzone verhit Groningers

GRONINGEN, 18 OKT. Onder geen beding gaven ze er aan toe. De andere potentiële lokaties voor een tippelzone in Groningen wilden ze niet prijsgeven. “De Bornholmstraat kwam als beste bovendrijven. De andere noemen we niet”, zei GroenLinks-raadslid C. Dekker. De ondernemers hadden geen goed woord over voor deze houding.

De gemeenteraadspartijen PvdA, VVD, GroenLinks en Student & Stad, die een meerderheid vormen in Groningen, gaven gisteravond een informatieavond over hun initiatiefvoorstel om vanaf april op het industrieterrein aan de Bornholmstraat in Groningen een tippelzone in te richten. Omdat het college van b en w al jaren verdeeld is over hoe het tippelprobleem aan de Praediniussingel en Noorderhaven in de Groningse binnenstad op te lossen, besloten deze partijen vorig jaar gezamenlijk een plan te maken. Het probleem is nog nijpender geworden nadat in juli een tippelaarster werd vermoord, de derde in twee jaar tijd.

De bedoeling is dat de prostituées alleen van 's avonds negen uur tot 's nachts twee uur op de 300 meter lange zone mogen tippelen. De gedoogzone wordt voorzien van tien afwerkplekken en een huiskamer voor de straatprostituées. De initiatiefnemers verwachten dat een tippelzone op een bedrijventerrein meer veiligheid biedt aan de prostituées en minder overlast veroorzaakt. De tippelzones in Den Haag en Utrecht zijn succesvolle voorbeelden, aldus de vier partijen.

De circa honderd aanwezige ondernemers toonden zich tegenstander van het plan. Bedrijven werken al 's avonds of willen in de toekomst de openingstijden verruimen. Daarnaast twijfelen ze aan de beheersbaarheid van alle randverschijnselen. Ook verwachten ze dat de tippelaarsters en hun klanten niet van de afwerkplekken gebruik zullen maken en geloven ze dat het bedrijventerrein onveiliger wordt. “Ik heb begrepen dat je tegen een meerprijs meer accessoires krijgt. Dus gaat het zich uitwaaieren over het hele terrein”, betoogde E. Schouten, bestuurslid van het Groothandelscentrum aan de Bornholmstraat.

Vooral raadslid K. Schuiling kreeg het zwaar te verduren. Dat hij, als VVD-man, dit het bedrijfsleven aan kon doen. Met opgeheven armen riep R. Caspers van de Jaguar-garage: “Van de andere partijen kan ik het nog begrijpen, maar dat u dit toestaat, onbegrijpelijk.” Schuiling herhaalde dat het nu eenmaal de beste oplossing is. De voorzitter van de avond stelde daarop voor deze discussie maar op de VVD-ledenvergadering voort te zetten. Caspers sprong boos op: “Wilt u mij niet voor VVD'er uitmaken. Ik zou me schamen als ik van de VVD was.” De voorzitter antwoordde dat het niet zijn bedoeling was hem te beledigen.

De ondernemers vroegen zich af wat de vier partijen met hun kritiek zullen doen. M. Nicodem, secretaris van de Stichting Bedrijven Zuid-Oost, had op de dag dat het voorstel bekend werd, Schuiling al horen verklaren dat de tippelzone aan de Bornholmstraat er zeker komt. “Dan kunnen we dus net zo goed weggaan.” A. Walsma (PvdA) was duidelijk: “De locatie staat niet ter discussie, alleen de uitwerking.” Een enkeling dreigde daarop op te stappen, maar daar kwam het uiteindelijk niet van.

De avond was aangekondigd als informatieavond, maar de ondernemers vonden dat ze weinig nieuws hoorden. Ze wilden weten welke andere lokaties de vier partijen hadden overwogen, maar die weigerden daar op in te gaan. “Ik wil niet de stad tegen elkaar uitspelen. Dat heeft geen enkele zin”, aldus VVD'er Schuiling. De ondernemers vinden het dubieus dat ze op deze manier geen inzicht krijgen in de argumenten die tot de keuze voor de Bornholmstraat hebben geleid.

C. Dekker van GroenLinks ging wel kort in op de Sontweg, de straat die enkele jaren geleden in beeld was. “Toen verhinderde de komst van Ikea de tippelzone”, gaf ze toe. Nicodem reageerde boos. “U zwicht voor een nieuw bedrijf. Maar van bestaande bedrijven, die inmiddels grond van de gemeente hebben gekocht, neemt u een stukje genot af.”

L.H. Duurkens, voorzitter van de Stichting Bedrijven Zuid-Oost voorspelde de vier partijen nog een “vervelend half jaartje”. De verenigingen op het bedrijventerrein hebben gezamenlijk een advocaat ingeschakeld en zeggen alles te zullen doen om de komst van de tippelzone te verhinderen.

    • Herman Staal