Kredieten voor groen produkt kleinbedrijf

ZEIST/UTRECHT, 18 OKT. Er komt een kredietregeling voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke produkten in het midden- en kleinbedrijf. De regeling wordt ontworpen door de ministeries van economische zaken en milieu.

Dat zei minister Wijers (economische zaken) gisteren tijdens de Nationale Milieuzorgdag 1995, in de Jaarbeurs te Utrecht. Volgens Wijers past de kredietregeling in de opvatting van de overheid dat bedrijven meer dan voorheen moeten worden gestimuleerd tot het zelf nemen van milieu-initiatieven.

“Nieuwe prikkels zijn nodig”, aldus Wijers. “Tot nu toe ging het vooral om vergunningen en milieubeleid, inclusief convenanten. Uitdaging is de volgende stappen meer en meer via de markt te laten verlopen.”

Het milieu-management, aldus Wijers, moet onderdeel worden van het totale management, iets wat al steeds vaker gebeurt. Maar: “meer markt betekent ook een andere rol voor de overheid”. Niet alleen moet het rijk heldere doelstellingen formuleren, ook dient de overheid te zorgen voor een goede marktwerking op dit gebied. Een kredietregeling voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke produkten is daar onderdeel van, maar ook het programma 'economie, ecologie en technologie', dat wisselwerking tussen die drie gebieden beoogt, evenals snelle vergunningen op hoofdlijnen voor bedrijven met een aantoonbaar goed milieuzorgsysteem, een maatregel die minister De Boer (milieu) gisteren aankondigde. Wijers zei verder dat hij binnenkort met het bedrijfsleven om de tafel wil gaan zitten, om te kijken “wat de mogelijkheden zijn om ook de komende decennia milieudoelstellingen te realiseren in een concurrerende wereld”, bijvoorbeeld door het stimuleren van ondergronds bouwen en van duurzaam bouwen.

Over dat laatste zei staatssecretaris Vermeend (financiën) vrijwel gelijktijdig dat duurzaam bouwen onder toepassing van strenge criteria zal worden opgenomen in de 'regeling groen beleggen', die op 1 januari van kracht werd. Vermeend sprak op het symposium 'Actuele Duurzaamheid' te Zeist ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de Triodos Bank, pionier op het gebied van groen en 'ethisch verantwoord' sparen en beleggen.

Duurzaam bouwen valt nu nog niet onder de fiscale groenregeling, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld duurzame landbouw en duurzame energie. Eerder al kondigde staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) aan dat dit fiscale instrument zou kunnen worden gebruikt voor het op een hoger plan brengen van duurzaam bouwen.

Inmiddels zijn Tommel en Vermeend de criteria waaronder dit kan gebeuren aan het formuleren, waarbij, zei Vermeend gisteren, energiegebruik een belangrijke rol zal spelen. Ook voor de duurzame bouw van kantoren zou een beroep op de fiscale groenregeling gedaan moeten kunnen worden, zei de staatssecretaris met een verwijzing naar het 'eco-office' dat de Triodos Bank nu bezig is te ontwikkelen. Daarbij staan maximale energiebesparing, herbruikbare bouwmaterialen en een mensvriendelijke werkomgeving centraal. Het 'eco-office', in Bunnik, is een demonstratieproject voor duurzaam bouwen.

De Triodos Bank komt dit jaar met het Groene Beleggingsfonds, nadat de bank eerder het Biogrond Beleggingsfonds en het Windfonds introduceerde. Begin deze maand introduceerden Rabobank en Robeco Groep als eersten een fonds van groencertificaten.