Joden VS: geen gesprek Farrakhan

WASHINGTON, 18 OKT. Joodse leiders in de Verenigde Staten hebben het aanbod afgewezen om meningsverschillen te overbruggen met de zwarte religieuze leider Louis Farrakhan. Volgens de leider van het American Jewish Committee is het voorstel van Farrakhan niet meer dan een publiciteitsstunt. “Met iemand die zich schuldig maakt aan racisme, onverdraagzaamheid en antisemitisme gaan wij niet rond de tafel zitten.”

Farrakhan laat zich regelmatig laatdunkend uit over joden. Vorige week noemde hij joden “bloedzuigers” die winst zouden maken over de ruggen van arme zwarten. Maar in zijn ruim twee uur durende rede afgelopen maandag voor de deelnemers van de Million Men March zei Farrakhan dat hij de wrijvingen met de joden beu was en nodigde hij hen uit met hem van gedachten te wisselen. Volgens Farrakhan zou de Amerikaanse zwarte leider Jesse Jackson met leiders van joodse groepen hebben gepraat over een gesprek. “Als het mogelijk is om met Yasser Arafat te praten, met rivieren van bloed tussen hem en de joden, dan moet het ook mogelijk zijn met ons rond de tafel te gaan zitten”, aldus Farrakhan.

Met name deze opmerking is joodse groepen in het verkeerde keelgat geschoten. “De vergelijking is misplaatst, want de joodse gemeenschap in de Verenigde Staten heeft geen gewapend conflict met de zwarten in de VS”, zegt Arthur Berger van het American Jewish Committee. “Maar wij hebben wel degelijk een probleem met mensen als Farrakhan, die vol haat zitten.”

Volgens professor Mark Rosenblum van de universiteit van New York stuurt Farrakhan gemengde signalen naar de joodse gemeenschap in de VS. “Ik denk dat de joden diep beledigd zijn en ook verward over het feit dat zij weer eens het doelwit zijn en benoemd tot 'grootste vijand'.” (AP)