Herzog: keer anti-Duitse stemming

DEN HAAG, 18 OKT. De Duitse president Herzog heeft vanmorgen in de Eerste Kamer tegenover vertegenwoordigers van beide Kamers gepleit voor een gezamenlijke aanpak om de anti-Duitse stemming bij jongeren te keren.

Zei Herzog gisteren nog het recente onderzoek van de universiteit van Leiden onder jongeren over de Duitse beeldvorming niet zo serieus te nemen, vanochtend stemde het hem 'tot nadenken'. Uit dat onderzoek bleek dat Nederlandse jongeren van alle volkeren in de Europese Unie Duitsers nog steeds het minst sympathiek vinden. De Duitse president is gisteren begonnen aan zijn tweedaags staatsbezoek aan Nederland.

Herzog zei ervan overtuigd te zijn dat er ook onder Duitsers vooroordelen en reserves bestaan ten opzichte van de Nederlander. Ook gisteren voor een gehoor van Leidse rechten-studenten zei Herzog nog dat hij zich van drie dingen niets aantrok: vitaminen, calorieën en opiniepeilingen.

In zijn tafelrede vanmiddag bij de lunch met leden van het kabinet zei de Duitse president dat het Nederlandse volk alle lof verdient voor het optreden van de Nederlandse blauwhelmen in het voormalige Joegoslavië. “Daar hebben Nederlandse soldaten hun leven geofferd of zijn zwaar gewond geraakt,” aldus Herzog. Hij noemde de Nederlandse inzet “voorbeeldig”. Hetzelfde geldt voor de positie die Nederland heeft in de Verenigde Naties. “Nederland heeft vooral een goede naam op het gebied van mensenrechten en ontwikkelingshulp, zowel als het gaat om de omvang van de hulp als de achterliggende filosofie.”

Nederland vervult wat Herzog betreft een voorbeeldfunctie in de aanloop naar de Intergouvernementele Conferentie die in 1996 zal plaatsvinden, waarbij het verdrag van Maastricht over de institutionele opzet van de Unie wordt herzien. Dan zal de koers van integratie, die Europa gaat varen, duidelijk worden. Herzog: “Ik hoop dat de planmatige aanpak van die voorbereidingen en de intensieve uiteenzetting daarover elders school maken.”

Gisteren zwaaide Herzog koningin Beatrix alle lof toe voor haar visie op Europa. Bij een diner op paleis Noordeinde noemde de bondspresident de goede betrekkingen tussen Nederland en Duitsland een verdienste van koningin Beatrix. Vooral haar bezoek in 1982 aan het buurland blijkt grote indruk te hebben gemaakt. En in 1991 was Beatrix het eerste staatshoofd dat het verenigde Duitsland bezocht. Haar opmerking dat de val van de Berlijnse muur een van de belangrijkste gebeurtenissen is van deze eeuw, staat Herzog nog helder voor de geest.

Voordat hij op paleis Noordeinde aankwam, bracht de bondspresident een bezoek aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Leiden. Tegenover de studenten hield Herzog een pleidooi dat de Europese Unie het voormalige Oostblok nu niet zonder perspectief mag laten. “Wel moeten we aan beide zijden kijken hoe dat te realiseren valt. We moeten allebei ons huiswerk doen.”

Het bezoek van de Duitse bondspresident wordt later vanmiddag afgesloten in Maastricht en Aken. Het is een novum om bij een officiël bezoek ook nog samen over de grens te kijken. Herzog merkte er vanochtend over op dat “ze in Aken niet helemaal weten wat hun overkomt” met een buitenlands staatsbezoek van hun eigen president. Door de twee steden in één bezoek aan te doen hoopt Herzog de nadruk te leggen op de samenwerking tussen Nederland en Duitsland in de grensstreken en de problemen die zich daarbij nog voordoen.