Dijkstal blijft bij lintjes voor politici

DEN HAAG, 18 OKT. Minister Dijkstal (binnenlandse zaken) weigert alsnog het automatisme af te schaffen volgens welke ministers, staatssecretarissen en volksvertegenwoordigers een onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau krijgen. Hierom had de Tweede Kamer in juni van dit jaar gevraagd.

De Kamerleden Apostolou (PvdA) en Scheltema (D66) dienden bij de behandeling van het nieuwe decoratiestelsel een motie in met als bedoeling dat politici net als andere Nederlanders worden beoordeeld op hun 'bijzondere verdiensten jegens de samenleving'. De beide Kamerleden kondigden vanochtend aan de minister om opheldering te zullen vragen in een algemeen overleg.

In een brief vorige week aan de Kamer komt Dijkstal terug op een eerder toezegging de motie uit te zullen voeren. Volgens de minister is gebleken dat “een zekere willekeur” bij het verlenen van decoraties aan politici bij uitvoering van de motie niet voorkomen kan worden. Hij vindt bovendien dat de regering niet in de situatie moet komen “waarin zij direct of indirect verantwoordelijkheid neemt voor de kwalitatieve beoordeling van volksvertegenwoordigers op hun functioneren”. Dijkstal was overigens voor de zomer ook al tegenstander van afschaffen van het automatisch toekennen van lintjes.

Het Kamerlid Apostolou (PvdA) vindt het “zeer merkwaardig” dat Dijkstal nu op zijn schreden terugkeert: “In juli en augustus heeft hij brieven naar de Kamer gestuurd waarin hij zei dat de motie in uitvoering was en nu kan het ineens niet meer”. Bovendien deugt de argumentatie van de minister niet volgens de PvdA-er: “Het gaat niet om de beoordeling van iemands funcioneren als volksvertegenwoordiger. Het gaat om iemands verdienste ten opzichte van de samenleving.” Zijn D66-collega Scheltema wil desnoods wel naar Frans model een systeem waarbij zittende volksvertegenwoordigers geen onderscheidingen krijgen. Decoraties krijgen zij eventueel wanneer zij terugtreden.

In het nieuwe decoratiestelsel wordt de beoordeling van voordrachten voor lintjes overgelaten aan het zogeheten Kapittel der Civiele Orden, die beoordeelt of betrokkenen de vereiste 'bijzondere verdiensten' hebben. Voorzitter, oud-staatssecretaris De Graaff-Nauta, zei vanochtend dat “Een voordeel van het huidige stelsel is dat in feite de burger dat mede beoordeelt door een Kamerlid enkele malen te herkiezen.”