CDU tegen quota voor vrouwen bij verdeling functies

BONN, 18 OKT. Het driedaagse programmacongres van de CDU, Duitslands grootste regeringspartij, heeft vanmorgen verrassend een voorstel om voortaan ten minste een derde van alle politieke- en partijfuncties te laten aan vrouwen verworpen en een voorstel om ledenreferenda in te voeren zó krachtig geamendeerd dat er weinig van overbleef.

In beide gevallen ging het congres daarmee in tegen het partijbestuur en dus ook tegen kanselier en partijvoorzitter Helmut Kohl, die op het congres als allesoverheersende figuur geldt en die van alle kanten opgeroepen werd om ook na 1998 als kanselier aan te blijven.

In een geheime stemming onder de duizend congresafgevaardigden kreeg het voorstel om een zogenoemd “Frauenquorum” van een derde in de CDU in te voeren 496 stemmen (288 tegen), terwijl reglementair minimaal 51 stemmen nodig waren voor aanvaarding. Kohl had nog vanmorgen het voorstel verdedigd. “Tien jaar geleden was ik tegen vastgelegde quota voor vrouwen', zei hij, “maar ik heb me daaromtrent vergist.” Volgens Kohl heeft de CDU, die sterk ondervertenwoordigd is onder vrouwen en jongere kiezers, veel meer participatie van vrouwelijke leden nodig.

De voorgestelde invoering van ledenreferenda, die de SPD enkele jaren geleden heeft ingevoerd, wilde het vandaag geëindigde CDU-congres alleen aanvaarden op voorwaarde dat het partijbestuur er unaniem voor is.

Bovendien, zo wil een ander vanmorgen aanvaard amendement, mag de leden alleen worden gevraagd naar hun voorkeur voor personen die kandideren voor politieke functies (partijvoorzitter of lijsttrekkerschap bijvoorbeeld), niet naar hun wensen aangaande inhoudelijke programmakwesties.

Gisteren was de sfeer anders. Kohl werd toen in Karlsruhe alom gevraagd om in 1998 nog eens als CDU-lijsttrekker aan te treden.

Helmut Kohl is al dertien jaar kanselier en 22 jaar partijvoorzitter is. De 65-jarige kanselier had voor de Bondsdagverkiezingen van oktober vorig jaar, die hij met de hakken over de sloot won, aangekondigd in 1998 niet meer beschikbaar te zijn.