Bij verlies baan daalt inkomen met een kwart

DEN HAAG, 18 OKT. Wie werkloos of arbeidsongeschikt wordt, gaat er gemiddeld ruim een kwart in inkomen op achteruit. Mensen zonder werk die een baan vinden, zien hun inkomen met gemiddeld 42 procent stijgen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de inkomensdynamiek over de jaren 1989-1993 heeft bestudeerd. Het gaat hier om een steekproef onder 75.000 mensen.

Uit het vanochtend gepubliceerde onderzoek blijkt dat vijf van de honderd werknemers die in 1989 werk hadden vijf jaar later op een uitkering waren aangewezen. In de helft van de gevallen ging het om werkloosheid; in de andere helft om arbeidsongeschiktheid. Ook vijf van elke honderd werknemers gingen in die periode met pensioen. Hun inkomen daalde daardoor gemiddeld met 14 procent. Op elke honderd werknemers bleven er 79 wel werken en hun inkomen steeg gemiddeld met 12 procent.

Van elke honderd mensen onder de 65 die in 1989 een uitkering hadden, bleken er negentien vijf jaar later een betaalde baan te hebben gevonden. Van de mensen die noch een uitkering, noch een betaalde werkkring hadden (hoofdzakelijk niet-werkende vrouwen) hadden achttien van de honderd vijf jaar later wel een baan.

Het onderzoek toont aan dat ouderen die werkloos zijn, vrijwel geen kans op een baan hebben. Van de 55-plussers die in de onderzochte periode een bijstandsuitkering of een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid hadden, vond er geen enkele werk. In deze leeftijdsgroep vond slechs 3 procent van de WW'ers en 2 procent met een RWW-uitkering (langdurig werklozen) een baan. Bij de leeftijd 45-54 jaar liggen de kansen iets beter, al vond ook maar 4 procent van de bijstandsontvangers een baan. Overigens gaan van alle uitkeringsontvangers mensen in de bijstand er het minst op vooruit wanneer ze een baan vinden: gemiddeld met zeven procent.

Het onderzoek geeft aan dat ouderen (45-plussers) een twee maal zo grote kans dan jongeren hebben om in de WW of WAO terecht te komen.