Voorkeursbeleid

Minister Ritzen van onderwijs, daarbij gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer, wil voorkomen dat bij de komende fusiegolf in het middelbare beroepsonderwijs vrouwen buiten de centrale directie worden gehouden (NRC Handelsblad, 5 oktober). Ik onderschrijf deze doelstelling, maar ben het oneens met het gekozen middel; scholen die een vrouw in de driekoppige directie benoemen te belonen met een premie van 300.000 gulden.

De hoogte van dit bedrag doet afbreuk aan een belangrijk principe dat ten grondslag ligt aan het Nederlandse beleid ten aanzien van vrouwen, namelijk dat bij gelijke geschiktheid een vrouwelijke kandidaat de voorkeur geniet. Gezien de hoogte van de premie, dreigt dit principe te worden losgelaten, omdat het middel, geld, een overheersende rol zou kunnen gaan spelen in de benoemingsprocedures. De hoogte van de premie moet daarom op een symbolisch (lager) niveau vastgesteld worden, zodat het in het eigenbelang van de scholen is om de meest geschikte kandidaat te selecteren. Als dat een vrouw is, dan is dat mooi meegenomen.

    • Remco H. Oostendorp