Student gaat 3 jaar werken en 3 jaar leren op hogeschool

DEN HAAG, 17 OKT. Een driejarige HBO-opleiding gevolgd door drie jaar betaald werken en leren in het midden- en kleinbedrijf, bekroond met een HBO-diploma. In die laatste drie jaar zullen de HBO-studenten nog regelmatig les krijgen op een hogeschool. Dit is het belangrijkste resultaat van de samenwerking die organisatie van het midden- en kleinbedrijf MKB-Nederland is aangegaan met de HBO-Raad.

Deze zogenoemde 'MKB-route' komt in feite neer op een extreem verlengde afstudeerfase met een volwaardig arbeidscontract. Volgend studiejaar al zullen op experimentele basis vierde-jaars HBO-studenten zo'n driejarige 'leer/werk-overeenkomst' afsluiten in de metaalsector. De branche-organisatie Metaalunie heeft daartoe overeenstemming bereikt met inmiddels zes hogescholen, waaronder die in Enschede, Arnhem en Zwolle.

Ook in de elektrotechniek, de installatiebouw en zakelijke dienstverlening bestaan vergaande plannen om op korte termijn samen met hogescholen zo'n 'leer-werk-opleiding' te starten, zo verklaarde vanmorgen MKB-voorzitter J. Kamminga bij de ondertekening van de afspraken met de HBO-Raad. De samenwerking, die ook leidt tot nauwere betrokkenheid van het MKB bij de inhoud van het onderwijs, is tot stand gekomen omdat steeds meer HBO-afgestudeerden werk vinden in het MKB.

Minister Ritzen (onderwijs) zei vanmorgen de plannen toe te juichen. Hij is bereid na te denken over mogelijkheden om eventuele besparingen op de studiefinanciering die worden veroorzaakt door de MKB-route, ten goede te laten komen aan de afstudeerfondsen in het HBO. Het ministerie van onderwijs steunt de samenwerking tussen HBO-Raad en MKB-Nederland met een subsidie van anderhalve ton.