Speelfilms

In NRC Handelsblad van 16 oktober 'De vertaalslag', citeert columnist Paul Scheffer uit de voordracht die ik op 9 oktober heb uitgesproken ter inleiding van het Boekmandebat in Amsterdam over het buitenlands cultuurbeleid van Nederland.

Ik heb inderdaad letterlijk gezegd 'Nederlandse speelfilms hebben op de grote internationale festivals van Cannes, Venetië en Berlijn nooit een prijs behaald, wel in enkele specialistische niches van de markt (...)'. Scheffer citeert correct, maar mijn uitspraak is niet juist. Nederlandse speelfilms hebben tot de jaren zeventig wel degelijk prijzen behaald. Wel is het zo, dat Nederlandse speelfilms uit de jaren zeventig en tachtig die in Nederland een groot succes waren, niet vertoond zijn op de grote festivals van Cannes, Venetië en Berlijn. Voor een verklaring hiervoor alsmede voor een gedetailleerd overzicht van de positie van de Nederlandse films in internationaal verband, zie de bijdrage van Bart Hofstede, 'Filmfestivals. Podia van internationale wijding en handel', in Johan Heilbron, Wouter de Nooy, Wilma Tichelaar (red.): 'Waarin een klein land. Nederlandse cultuur in internationaal verband' (Prometheus, 1995).

    • Ton Bevers