Sorgdrager: onderzoek crèche in gevangenis

DEN HAAG, 17 OKT. Minister Sorgdrager (justitie) wil een onderzoek naar de mogelijkheden om kinderen van moeders die zijn gedetineerd in een gesloten strafinrichting tot hun vierde jaar bij hun moeder te laten blijven. Sorgdrager heeft dat besloten op basis van het gisteren verschenen rapport “Moeders met kinderen”, waarin een experiment met kinderopvang in de half-open strafinrichting Ter Peel in Sevenum wordt beschreven.

Sinds april 1993 kunnen kinderen tot vier jaar bij hun moeder in Ter Peel blijven. De moeders werken overdag, de kinderen gaan naar een crèche buiten de strafinrichting. In andere strafinrichtingen mogen gedetineerde vrouwen hun kind bij zich houden tot het negen maanden oud is.

In de half-open strafinrichting Ter Peel zitten vrouwen met een korte gevangenisstraf en vrouwen die de laatste maanden van hun straf onder een vrijer regime uitzitten. Een kwart van de vrouwen met kinderen jonger dan vier jaar wilde hun kind meenemen. Sommige moeders die hun kinderen niet mee wilden nemen, gaven als reden op dat ze vonden dat een kind niet in een gevangenis moet verblijven. Aan het experiment namen 38 moeders deel.

Op de aangepaste afdeling is plaats voor vier moeders met één kind. De kinderopvang is alleen bedoeld voor kinderen die niet buiten de gevangenis kunnen worden opgevangen. Een kind dat niet door de moeder wordt verzorgd voordat ze in de gevangenis terecht komt, kan ook niet met de moeder mee komen. Ook kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap die speciale verzorging nodig hebben, komen niet voor de opvang in aanmerking.

De helft van de moeders is na afloop ondervraagd over de kinderopvang. Eén moeder had achteraf spijt dat ze haar kind had meegenomen, drie twijfelden of ze er goed aan hadden gedaan.