Sneller vergunningen voor 'schone' bedrijven

DEN HAAG, 17 OKT. Bedrijven die zelf een goed milieubeleid voeren, kunnen er straks op rekenen dat ze sneller een milieuvergunning krijgen, die bovendien minder voorschriften zal bevatten.

In een vandaag verspreide circulaire erkent het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) dat het huidige systeem van vergunningverlening en handhaving “onvoldoende” is afgestemd op bedrijven die een actief milieubeleid voeren.

Als een bedrijf beschikt over een adequaat milieuzorgsysteem met een goedgekeurd milieubedrijfsplan en rapportages daarover, voldoet het in principe aan de milieuregels, vindt minister De Boer. Als een bedrijf beschikt over een certificaat voor de milieuzorg, wijst dat er volgens haar op dat het zijn milieuprestaties steeds verbetert. Dergelijke bedrijven kan een vergunning op hoofdlijnen worden gegeven. De circulaire waarin zij dit aankondigt, is mede-ondertekend door minister Jorritsma van verkeer en waterstaat. Provincies, gemeenten en waterschappen - de vergunningverleners dus - krijgen de circulaire toegestuurd.

Werkgeversorganisaties hebben in het verleden herhaaldelijk geklaagd over de milieuwetgeving en vooral de vele details die als voorwaarden in een vergunning zijn opgenomen. VNO-voorzitter Rinnooy Kan riep de overheid vorig jaar nog op bij voorgenomen dereguleringsoperaties de Arbeidsomstandighedenwet en de milieuwetgeving het eerste aan te pakken.

VROM introduceert dus nu het systeem van een vergunning op hoofdlijnen. Zo'n vergunning bevat aanzienlijk minder voorschriften, aldus minister De Boer, en richt zich op milieudoelen en voorwaarden waarbinnen het bedrijf zelf bepaalt hoe het daaraan voldoet. Uitgangspunt is ook dat een bedrijf continu streeft naar een verbetering van de milieuprestaties door in te spelen op milieutechnologische ontwikkelingen. Een milieuvergunning moet zo'n flexibele opstelling mogelijk maken, vindt de minister.

Zo'n vergunning met minder voorschriften heeft verder als voordeel dat het aantal wijzigingsprocedures afneemt. De minister wijst er wel op dat een vergunning op hoofdlijnen geen gevolgen heeft voor wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wel denkt zij dat de handhaving en de controle van het milieugedrag van bedrijven kan geschieden aan de hand van hun milieujaarverslagen.