'Scholing ouderen nodig als Vut stopt'

DEN HAAG, 17 OKT. De werkloosheid onder 55-plussers dreigt sterk toe te nemen als de verdwijning van VUT-regelingen niet gepaard gaat met forse investeringen in de scholing van oudere werknemers.

Dit stellen de vijf gezamenlijke ouderenorganisaties in de nota 'Ouderen en arbeid' die zij vanmiddag aan minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) in de Tweede Kamer hebben overhandigd. De vijf, verenigd in het Coördinatie-orgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) wijzen erop dat zes van de zeven mensen tussen de 60 en 65 jaar geen werk hebben. Zij noemen de recente cijfers over de toeneming van de werkloosheid onder ouderen zorgwekkend. Volgens de organisaties investeren werkgevers en vakbonden in de praktijk nog altijd meer in het vervroegde vertrek dan in het behoud van ouder personeel in de bedrijven.

Volgens het CSO moet minister Melkert de sociale partners over de drempel helpen om leeftijdsgericht scholingsbeleid te voeren en moeten ze voor het opzetten en uitvoeren van scholingsplannen inhoudelijke en financiële ondersteuning krijgen. Zo niet, dan vrezen de organisaties dat met het inruilen van VUT-regelingen alleen maar meer ouderen in de WAO komen.

De ouderenorganisaties menen dat er een mentaliteitsverandering nodig is onder individuele werknemers en werkgevers. Werkgevers moeten de faciliteiten bieden om de produktiviteit van oudere werknemers te verbeteren en werknemers moeten hun capaciteiten op peil houden.

In het rapport van het CSO wordt gewezen op mogelijkheden als taakroulatie, taakverlichting en taakverrijking. Pas als vast staat dat deze mogelijkheden zijn uitgeput, is ook het aanvaarden door de oudere werknemer van een minder zware en dus lager beloonde functie bespreekbaar, menen de organisaties. Zij waarschuwen er wel voor het sociale beleid in bedrijven niet te baseren “op een nieuw vooroordeel over oudere werknemers, namelijk dat zij graag een 'tandje lager' zouden willen”.