Referendum

Mark Kranenburg legt in zijn column 'Het moeras van staatkundige vernieuwing' (NRC Handelsblad, 5 oktober) een sterk staaltje selectief citeren aan de dag. Met het aanhalen van enkele regels uit een artikel in Demo, het verenigingsblad van de Jonge Democraten, betoogt hij dat de jongerenorganisatie verbonden met D66 tegen het referendum zou zijn. Niets is minder waar.

Wat Kranenburg vergeet te melden is dat het artikel op persoonlijke titel is geschreven, zoals ook duidelijk vermeld is. Bovendien is Demo geen spreekbuis van het bestuur, maar een blad waarin open discussie plaatsvindt. Ook het bekritiseren van bestaande verenigingsstandpunten hoort daarbij.

Het moeras bestaat ons inziens dan ook niet uit de staatkundige vernieuwing, zoals Kranenburg betoogt, maar veel meer uit de manier waarop de kiezer nú zijn of haar invloed kan laten gelden. Belangrijker dan de enkele door Kranenburg genoemde commissies die op dit onderwerp zijn gesneuveld, vinden wij de ontelbare kiezers die het idee hebben dat zij toch geen invloed op de politieke besluitvorming kunnen uitoefenen en die daarom afhaken. In zo'n situatie het referendum bij voorbaat afwijzen is bij uitstek een voorbeeld van de bevoogdende politieke instelling waartegen D66 met behulp van dit instrument probeert te strijden.

    • Dennis Hesseling