Overleg over toekomst luchtvaart

DEN HAAG, 17 OKT. Voor de totstandkoming van een plan voor de ontwikkeling van nieuwe vliegvelden na 2025, willen de ministeries van verkeer en waterstaat, economische zaken en volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu (VROM) de komende tijd gaan praten met een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder luchtvaartmaatschappijen en de milieubeweging.

Gisteren maakten de drie departementen bekend dat deze gesprekken dit najaar en komend voorjaar plaats zullen hebben. Eind volgend jaar moet het plan voor de ontwikkeling van nieuwe vliegvelden klaar zijn.

Centraal in de gesprekken staat de vraag over nut, noodzaak en mogelijkheden van een verdere groei van de luchtvaart in Nederland, als Schiphol de grenzen van de groei heeft bereikt. Die grens is eerder dit jaar door de Tweede Kamer gesteld op maximaal 44 miljoen passagiers per jaar.

Er wordt ook gepraat over mogelijke locaties, waarbij vooralsnog geen enkele optie wordt uitgesloten. Zo zou er bijvoorbeeld een tweede nationale luchthaven in de Noordzee of het IJsselmeer kunnen komen. Ook een locatie in het buitenland behoort tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld net over de grens met Duitsland.

De drie ministeries hebben een 'stuurgroep' ingesteld die een aantal mogelijke scenario's zal uitwerken. Daaruit moet het kabinet vervolgens een 'voorkeursscenario' kiezen, dat dan begin 1997 aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden. De stichting Natuur en Milieu is ingenomen met de werkwijze van het rijk. Natuur en Milieu wil dat goed wordt gekeken naar mogelijke alternatieven voor de luchtvaart, zoals hoge-snelheidslijnen.

De regionale luchthavens in Nederland gaan met elkaar overleggen om beleid te ontwikkelen met betrekking tot het toelaten van lawaaiige vliegtuigen, zo hebben zij bekendgemaakt. Het betreft de oudste categorie machines, zoals Jumbo's, bepaalde typen van Boeings en de Russische Iljoesjins, die in vergelijking met de nieuwere generaties aanmerkelijk meer lawaai produceren.