Ongecontroleerde subsidie schapevlees

BRUSSEL, 17 OKT. Boeren in de Europese Unie die schapen en geiten houden, profiteren op grote schaal van subsidies uit Brussel zonder dat daarop goede controle is. De ligging van het bedrijf in een probleemgebied wordt zelden geverifieerd evenmin als de eigendom van de dieren, en de controles ter plaatse zijn zelden onverwacht. Het gevaar voor onregelmatigheden is “groot” en de Europese Commissie is tot dusver “weinig succesvol” geweest in beheersing van de subsidie-uitgaven.

Die vernietigende kritiek staat in een rapport van de Europese Rekenkamer. Schapen en geiten worden vooral gehouden in Frankrijk, Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Engeland. De ongeveer 600.000 boeren ontvangen subsidie, onder andere om te voorkomen dat landelijke gebieden waar andere bedrijvigheid nauwelijks van de grond komt, geheel ontvolkt raken. De omvang van de subsidies bedraagt thans 2 miljard ecu (4,5 miljard gulden).