'Nota NAM getuigt van minachting voor natuur'

HARLINGEN, 17 OKT. Het milieu-effectrapport dat de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft opgesteld voor proefboringen naar aardgas vlak boven de Waddeneilanden in de Noordzee en op Ameland, getuigt van grote minachting voor de natuur in het Waddengebied. Dit schrijft de Waddenvereniging mede namens elf andere natuur- en milieu-organisaties in een commentaar op het milieu-effectrapport (MER).

De organisaties betwisten de suggestie dat proefboringen veilig kunnen geschieden. Volgens hen is de kans op een blow out (het ongecontroleerd ontsnappen en in brand vliegen van gas) veel groter dan in het rapport wordt beweerd. De gevolgen van een dergelijk ongeluk zouden onvolledig en onjuist zijn beschreven.

De NAM heeft plannen voor zes proefboringen: vijf in de Noordzee tussen Ameland en Rottum op enkele kilometers uit de kust en één op West-Ameland. Op het oostelijk deel van dat eiland wordt al jaren gas aangeboord.

De NAM wordt verweten dat ze in haar milieu-effectrapport nauwelijks basisgegevens of bronnen vermeldt, zodat de berekende effecten op de natuur niet te controleren zijn. “De waarde van het MER”, aldus de natuur- en milieu-organisaties, “wordt ook ernstig uitgehold omdat het grotendeels is gebaseerd op veldonderzoek dat eenmalig en slechts in één seizoen is verricht. Terwijl het gebied zich juist kenmerkt door een dynamisch karakter, waardoor de situatie van dag tot dag verschilt.” Verder noemen de organisaties het MER onvolledig, omdat de natuur van het Waddengebied vergaand versimpeld is tot enkele soorten.