Minister Melkert keert zich tegen correctief referendum

DEN HAAG, 17 OKT. PvdA-minister Melkert (sociale zaken) is tegenstander van invoering van een correctief referendum. Dit zei hij gisteren tijdens een discussiemiddag van de liberale jongerenorganisatie JOVD in Den Haag over één jaar paars.

D66-woordvoerster Scheltema reageerde vanochtend verbolgen, haar partij is de voornaamste pleitbezorger van het correctieve referendum. Scheltema noemt het “uiterst merkwaardig” dat de minister van sociale zaken zijn steun aan het referendum intrekt en kondigde aan deze kwestie vandaag aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting van binnenlandse zaken.

Melkert zei gisteren dat het referendum de oplossing van een probleem uit de jaren zestig is, toen er voor bepaalde speciale onderwerpen onvoldoende belangstelling bestond. Het probleem van deze tijd is volgens hem juist, dat “integrale belangenafweging onder vuur ligt”. “Als geneesmiddel voor de problemen van de jaren negentig zou het referendum meer verdovend dan verlichtend kunnen uitpakken.” Volgens Melkert zou de uitslag van een referendum in de coalitie over de invoering van een correctief referendum “kantje boord” zijn.

Melkert haalde ook uit naar CDA-fractievoorzitter Heerma die tijdens de Algemene Beschouwingen voorstelde een minister voor gezinszaken in te stellen. Volgens Melkert blokkeerde het CDA, toen het nog regeerde, de uitbreiding van kinderopvang en verlofregelingen en bezorgde die partij “gezinnen op het minimum” inkomensbevriezing en huurverhoging. Zelf zei de minister te streven naar gelijke behandeling van deeltijd, zorgverlof, kinderopvang, participatie en emancipatie: “Inderdaad, er is maar één minister van familiezaken, en dat ben ik.”