'Masterplan' moet onrust bij de NS bezweren

UTRECHT, 17 OKT. De Raad van Bestuur van NS en de vakbonden gaan onder begeleiding van twee 'procesbegeleiders' een plan uitwerken dat een einde moet maken aan de arbeidsonrust in het bedrijf.

De staking die de spoorwegpolitie heeft aangekondigd voor morgen, gaat waarschijnlijk wel door. Dit hebben NS, FNV, CNV, FSV en de Vereniging voor Hoger Spoorwegpersoneel gistermiddag na een beraad van enkele uren aangekondigd. Voor de totstandkoming van het plan worden mogelijk enkele weken uitgetrokken, waarin geen mededelingen over het verloop van het overleg worden gedaan. De bonden proberen spontane acties van hun achterban te voorkomen, zolang het overleg duurt.

Met het opstellen van een 'masterplan' om de arbeidsonrust te bezweren, komt de NS-top tegemoet aan een wens van de vakbonden. In een gezamenlijk communiqué dat gistermiddag werd uitgegeven, staat een viertal gespreksonderwerpen. Het overleg moet gaan over werkzekerheid voor het personeel, afstemming tussen de verschillende bedrijfsonderdelen, een betere motivatie van het personeel en de CAO voor 1996.

Centraal daarbij staat de vraag of de reorganisatie van NS op onderdelen kan worden vertraagd. Bij die reorganisatie is het bedrijf met het oog op de komende verzelfstandiging opgedeeld in een aantal aparte, zelfstandige rechtspersonen, die voor hun eigen rentabiliteit moeten zorgen. Ook moeten er tot 1998 bijna vijfduizend arbeidsplaatsen verdwijnen.

In een verklaring van de vier bonden die zij voor het beraad van gisteren uitgaven, eisen zij aanpassing van de reorganisatie “voor wat betreft tempo, werkzekerheid en betrokkenheid van het personeel, alsmede de financiële randvoorwaarden”. Om de reorganisatie over meer jaren uit te smeren, zou het rijk langer dan voorzien exploitatiesubsidie aan NS moeten verstrekken. D66 en PvdA hebben laten weten hier wel voor te voelen. Overigens stellen de bonden de hoofdlijnen van de verzelfstandiging niet ter discussie.

Over de positie van de spoorwegpolitie is gisteren maar kort gepraat, zonder dat het iets opleverde. De standpunten daarover bleken te ver uiteen te liggen. De spoorwegpolitie eist in een ultimatum behoud van arbeidsplaatsen, een andere plaats in de organisatie en vervanging van de huidige leiding. Aan die eisen was aan het begin van de middag nog niet voldaan. Voor morgen staat een protestmars door Den Haag op het programma.

Onder de lokettisten worden voorlopig geen nieuwe acties verwacht. In Limburg staakten gisteren negentig lokettisten een paar uur de verkoop, uit protest tegen de aangekondigde sluiting van loketten op kleinere stations. In Limburg gaat het om achttien stations.

NS-topman Den Besten zei gistermiddag dat nu “de grondslag is gelegd voor mogelijke oplossingen voor de arbeidsonrust bij NS”. De vakbondsbestuurders hadden het over “een ontspannen sfeer” tijdens het beraad.