Luchtmobiele brigade verhuist over tien jaar

DEN HAAG, 17 OKT. De verhuizing van de luchtmobiele brigade naar het oosten van Groningen zal pas na het jaar 2005 plaatsvinden.

Dit is gisteren gebleken tijdens overleg van minister De Boer (milieu) en staatssecretaris Gmelich Meijling (defensie) met de Tweede Kamer.

De bouw van een dergelijke oefenterrein duurt tien jaar. De luchtmobiele brigade blijft daardoor nog minstens een decennium oefenen op de Eder- en Ginkelsheide nabij Arnhem. Ook Soesterberg zal nog tien jaar dienen als vliegbasis voor transporthelikopters.

Een motie van VVD en PvdA om het oefenterrein te verplaatsen naar landbouwgronden in Oost-Groningen kreeg gisteren kamerbrede steun. De Boer en Gmelich Meijling hebben ingestemd met een onderzoek naar de haalbaarheid van die verhuizing. De studie moet onder meer uitwijzen of de ministeries van volkshuisvesting, ruimtelijke ordenig en milieu, economische zaken en landbouw bereid zijn mee te betalen aan de verplaatsing. Deze kost volgens Gmelich Meijling 490 miljoen gulden.

De financiering zal buitengewoon moeilijk zijn, zo verwacht minister De Boer. Zij stelde voor in overleg met de provincies ook geld uit de structuurfondsen van de Europese Unie (EU), bestemd voor het creëren van werkgelegenheid, te gebruiken. De Kamer wil in ieder geval dat de luchtmobiele brigade vertrekt van de Eder- en Ginkelsheide. Als uit de studie blijkt dat dat niet kan, “hebben we een gigantisch probleem, want daar blijven is na 2005 uitgesloten”, aldus defensie-woordvoerder L. Middel (PvdA).

Tijdens het overleg werd ook duidelijk dat een verhuizing van de basis voor transporthelikopters van Soesterberg naar de vliegbasis Deelen niet door gaat. De gemeenten rond de vliegbasis, waar drie 'stilte-gebieden' liggen, is juist toegezegd dat er minder zal worden gevlogen. Bovendien zal de geluidsoverlast rond Soesterberg nooit meer zo hoog zijn als toen de Amerikaanse militairen daar nog gestationeerd waren, verklaarde Gmelich Meijling gisteren.

Omdat Soesterberg zijn functie als basis nog minstens tien jaar houdt, zullen dertig nieuwe transporthelikopters - dertien zware Chinooks en zeventien middelzware Cougars - hier worden gestationeerd. Behalve de PvdA stemden alle fracties ermee in dat de staatssecretaris 31 miljoen gulden uittrekt om Soesterberg daarvoor aan te passen.

Als het onderzoek naar de verplaatsing van de luchtmobiele brigade uitwijst dat het oefenterrein in Oost-Groningen komt, moeten ook de transporthelikopters verhuizen. Voor zowel het nieuwe oefenterrein als de nieuwe helikopterbasis worden twee mogelijke locaties onderzocht. Voor de luchtmobiele brigade gaat het om landbouwgronden in de veenkoloniën en nabij Oldambt. De vliegbasis voor transporthelikopters zou kunnen uitwijken naar Eelde of Ter Apel.

De bevolking rond Eelde heeft al bezwaar gemaakt tegen de verhuizing. Ze vrezen dat het aantal 'vliegbewegingen' boven het afgesproken aantal zal komen. De voormalige NAVO-basis Ter Apel is bestemd voor een justitieel verblijfscentrum waar uitgeprocedeerde asielzoekers terecht kunnen. Bovendien bestaan er plannen om het terrein geschikt te maken voor bedrijfsvestiging.

De provincie Groningen staat gereserveerd tegenover de voorstellen. Volgens de Groningse gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, G. Beukema (PvdA), twijfelt Groningen over het aantal arbeidsplaatsen dat de verhuizing oplevert.