Letland

In NRC Handelsblad van 5 oktober stond een informatief artikel over de uitslag van de parlementsverkiezingen in de republiek Letland.

Helaas zijn er nogal wat storende en onjuiste gegevens opgenomen over bij voorbeeld de Russische minderheid. De door de Saeima (Parlement) aanvaarde wet op het staatsburgerschap is goed bevonden door het Europese Parlement en heeft het mogelijk gemaakt dat een delegatie onder leiding van de Europese commissaris Van den Broek dit voorjaar Letland bezocht om nadere afspraken te maken over een nauwere samenwerking tussen Letland en 'Europa'. Vanaf 1 februari 1995 is de wet zó van kracht dat meerdere niet-Letten het Letse staatsburgerschap kunnen krijgen; daarvan zullen aan het einde van 1995 inderdaad nog slechts enkele honderden gebruik kunnen maken. Maar... op 1 februari 1995 hadden reeds 285.314 Russen het Letse staatsburgerschap!

Overigens, de mij bekende LNNK-leden hebben met de reeds aanwezige 285.314 Russen met een Lets staatsburgerschap geen moeite; en er is vanuit het LNNK meegewerkt aan het tot stand komen van scholen voor niet-Letse groeperingen.

    • Consul Honoraire Republiek Letland
    • J. Schuur