Lari

De foto met onderschrift betreffende de geldsanering in Georgië (NRC Handelsblad, 4 oktober) is slechts ten dele juist. De nieuwe munt heet niet 'lan' maar 'lari'. De gemelde waarde van 1,3 dollar is hoog; in ieder geval werd op de eerste dag al officieel gewisseld tegen een lagere koers. De foto van een woedende vrouw is nogal suggestief. Tijdens de week van invoering van de lari was ik in Tbilisi; men zag rijen wachtenden, maar van woede of wanorde heb ik niets gemerkt. Wel van laconieke berusting en soms een sprankje hoop: de nieuwe munt, nu ingevoerd met steun van de Wereldbank, luidt wellicht een nieuwe fase in. Aandacht verdient zeker ook het moment: kort voor de verkiezingen waarin Sjevardnadze het voordeel van de twijfel lijkt te worden gegund.

    • J. van Oort