Kas-Ass pareert scherpe kritiek op regels provisie

ROTTERDAM, 17 OKT. De Kas-Associatie ziet geen enkel probleem voor haar neutraliteit met een provisieregeling voor de uitvoering van effectenorders door een klant, die gisteravond onderwerp was in een uitzending van het tv-programma Nova.

De Kas-Associatie, een bank waarin de Amsterdamse effectenbeurs een belang heeft van 60 procent, heeft de Stichting Toezicht Effectenverkeer, de waakhond van de de financiële markten, inmiddels informatie verschaft over de omstreden provisieregeling.

Nova liet gisteravond twee deskundigen aan het woord, prof. A. Boot van de Universiteit van Amsterdam en directeur mr. R. de Haze Winkelman van de belangenvereniging van beleggers VEB, die ernstige kritiek hadden op de regeling. De Kas-Associatie bevoordeelt volgens Nova één efffectenmakelaar, het Noordnederlands Effectenkantoor. De bank zou al haar effectenorders laten uitvoeren via een tussenpersoon van dit kantoor, die met de provisiestroom zijn schuld van 165.000 gulden bij de Kas-Associatie moet aflossen. Deze regeling zou de statutaire neutraliteit van de bank schaden, aldus Nova.

Volgens directievoorzitter drs. F. von Balluseck van de Kas-Associatie slaat de neutraliteit op de beperking van de Kas-Associatie dat zij zelf niet in effecten handelt en geen emissiebedrijf voor nieuwe aandelen en obligaties heeft. Het staat de Kas-Associatie volgens hem volstrekt vrij om de effectenorders die zij voor haar eigen klanten laat uitvoeren te verdelen over welke effectenmakelaars zij ook maar wil. Deze orderstroom wordt verdeeld volgens een verdeelseutel, waarover hij verder geen details wil geven. De omvang van de schuld van 165.000 gulden van de betrokken klant, die effectenorders aanbrengt, noemt hij “zo'n klein bedrag”, dat hij niet begrijpt waar alle ophef over is.

Uit documenten, waarover Nova beschikt, blijkt dat van de commissie die aan de effectenorders vastzit 25 procent naar de Kas-Associatie gaat, ter delging van de schuld, 60 procent naar het Noordnederlands Effectenkantoor en 15 procent rechtstreeks naar Kas-Associatie zelf.