Hijgers en zwijgers

NRC Handelsblad van 7 oktober vermeldt in een artikel de jaarlijkse stroom van 50.000 klachten die PTT Telecom te verwerken krijgt over hijgers, zwijgers en bedreigers. Op het totaal van alle telefoonverbindingen is dat maar een klein percentage, maar voor diegenen, die het slachtoffer zijn is deze overlast omgekeerd evenredig groot.

Gemiddeld behandelt PTT Telecom dus per werkdag zo'n 200 klachten en daaruit zou mogen blijken hoe ernstig deze anonieme terreur is, want het aantal geplaagden, dat geen klacht indient zou wel eens een veelvoud kunnen zijn.

Inmiddels is het telefoonverkeer in Nederland geheel gedigitaliseerd, en moet het mogelijk zijn een zelfde soort service te introduceren als British Telecom: wanneer iemand wordt gebeld en niet tijdig de hoorn heeft kunnen opnemen, kan hij gebruik maken van het service-nummer 'ster 1471' waarna een metalen computerstem mededeelt welk laatste abonnee-nummer naar dit toestel heeft gebeld. Maar deze service zou uiteraard ook zeer effectief zijn voor het identificeren van hijgers, zwijgers en bedreigers, althans zolang geen gebruik wordt gemaakt van publieke telefoontoestellen.

Vermoedelijk zullen de 50.000 klagers, maar ook heel veel anderen, PTT Telecom dankbaar zijn voor het beschikbaar stellen van een soortgelijke service.

    • M.F. Bus