HBO-afgestudeerden vinden sneller baan, werkloosheid daalt

DEN HAAG, 17 OKT. De werkgelegenheid voor net afgestudeerde HBO'ers is iets toegenomen. Eind 1994 had 76 procent van de afgestudeerden binnen een jaar na afstuderen betaald werk gevonden. Een jaar eerder was dat nog 72 procent.

Dit blijkt uit de gisteren gepubliceerde 'HBO-Monitor', een jaarlijkse analyse van de situatie van HBO-afgestudeerden. In totaal werden voor het onderzoek, in opdracht van de HBO-Raad, 24.000 afgestudeerden ondervraagd - 55 procent van het totaal. Het is de vierde keer dat de HBO-Monitor verschijnt.

Bijna de helft van de werkzoekenden die beschikken over een hogeschooldiploma vond vorig jaar binnen een maand na afstuderen werk. Hoe sneller een student afstudeert hoe sneller hij of zij een baan vindt, zo blijkt uit het onderzoek. De werkloosheid een jaar na afstuderen is het hoogst onder de afgestudeerden van de conservatoria en kunstacademies: 14 procent (in 1992 was dat nog 19 procent). Opvallend is ook dat de werkloosheid onder afgestudeerden van de technische hogescholen met 11 procent net zo hoog is als in 1993. Hiervoor hebben de onderzoekers nog geen verklaring gevonden.

Het aantal vaste aanstellingen voor de afgestudeerden daalt gestaag: 37 procent van de werkenden heeft geen vaste aanstelling, tegen 31 procent eind 1993. De meeste werkenden (81 procent) vinden een baan in eigen of een verwant vakgebied, ruim driekwart acht de eigen baan ook van HBO-niveau.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de gemiddelde studieduur van afgestudeerden betrekkelijk weinig varieert: van 4,4 jaar voor Havisten die de HTS of HEAO hebben gedaan tot 3,6 jaar voor een MBO'er die een sociale of een verpleegkundige opleiding aan een hogeschool volgt. HBO-Raadvoorzitter A. van der Hek zei gisteren dat uit deze cijfers de veelvormigheid van de HBO-instroom blijkt. Hij ziet er een argument in tegen de plannen van staatssecretaris Nuis (onderwijs) om de officiële HBO-studieduur voor studenten met een MBO- en VWO-diploma te beperken van vier tot drie jaar.