Grote interesse voor groen beleggen

ROTTERDAM, 17 OKT. Er bestaat in Nederland bij particulieren grote belangstelling voor het beleggen in 'groenfondsen'. Dit hebben de Rabobank en de Robeco Groep gemerkt bij de inschrijving op zogenoemde groencertificaten.

Op 2 oktober hebben Rabo en Robeco als eerste een fonds geïntroduceerd van zogeheten groencertificaten, waarvan het de bedoeling is dat 70 procent van de ingelegde gelden wordt geïnvesteerd in milieuvriendelijke projecten. De inschrijving op de groencertificaten zou oorspronkelijk lopen tot en met 20 oktober en was gelimiteerd tot een bedrag van 450 miljoen gulden. Vorige week vrijdag was dat bedrag al bereikt.

De wet verplicht de beheerders van het fonds binnen een bepaalde termijn minimaal 70 procent van de ingelegde gelden bij als zodanig gekwalificeerde groenprojecten uit te zetten.

Sinds 1 januari heeft de overheid een extra fiscale vrijstelling geïntroduceerd om het beleggen in groenfondsen te bevorderen. Voor de belegger zijn de opbrengsten uit dergelijke fondsen vrij van inkomstenbelasting. Groene projecten komen, dankzij deze fondsen, in aanmerking voor een goedkopere kapitaalverschaffing, waardoor ze eerder rendabel zijn.

Volgens een woordvoerder van de Rabobank zijn er al voldoende 'groene projecten' beschikbaar om de helft van de 450 miljoen gulden te kunnen investeren. Gedacht kan daarbij worden aan investeringen in de bosbouw, biologische landbouw, wind- en zonne-energie, maar ook aan het opzetten van andere projecten. Om voor de kwalificatie 'groen project' in aanmerking te komen is goedkeuring nodig van het ministerie van VROM.

Of de Rabobank en Robeco Groep nog een tweede tranche van het fonds in de markt zullen zetten is afhankelijk van het aanbod van geschikte groenprojecten. De Rabo-woordvoerder zegt “verrast” te zijn door de belangstelling voor de groencertificaten. Andere banken hebben het initiatief van Rabo en Robeco nog niet overgenomen. “Maar er bereiken ons wel signalen uit de markt dat ook andere banken sterk overwegen om dergelijke certificaten te gaan uitgeven”, zegt de Rabo-woordvoerder.