'Fed heeft noodplan voor Japan'

WASHINGTON, 17 OKT. In geval van een liquiditeitscrisis in Japan zal de Federal Reserve (het Amerikaanse stelsel van centrale banken) de Japanse financiële autoriteiten te hulp schieten door Japanse staatsobligaties te kopen. Dit heeft het Amerikaanse dagblad de New York Times gisteren onthuld. Het noodplan, waarmee de Federal Reserve uiting geeft aan haar ongerustheid over een mogelijke financiële crisis in Japan, verschilt volgens de Amerikaanse krant van de noodhulp die eerder dit jaar aan Mexico is verstrekt, omdat de Fed Japanse staatsobligaties krijgt in ruil voor de financiële bijstand (AFP).