Executeren

De media gaan vaak slordig, onnadenkend met de taal om. Ik kan niet nalaten mijn opgekropte ergernis over het misplaatste gebruik van de termen 'executeren, terechtstellen', lucht te geven.

In NRC Handelsblad van 5 oktober staat een artikel met de kop: 'Na val Srebrenica zijn 2.000 moslims terechtgesteld'. “Beschuldigingen over massale executies van zeker tweeduizend gevangen moslim-inwoners (...)”. Voorts wordt melding gemaakt van 'massa-executie'. Echter, executie, terechtstelling, betekent de voltrekking van een vonnis door een daartoe bevoegde instantie. Daarvan kan in het geval van Srebrenica geen sprake zijn. De misdaden in kwestie zijn moorden en hun bedrijvers zijn dus moordenaars. Hier zijn termen die een zekere legaliteit suggereren niet op hun plaats.

    • Ir. T. Komor