Enormiteiten

Nu NRC Handelsblad ook in mijn uithoek nog op de dag zelf wordt bezorgd (waarvoor hulde), heb ik op herhaald aandringen een proefabonnement aangevraagd. Op de tweede dag daarvan biedt u op mijn vakgebied echter een staaltje van slonzigheid dat niet onweersproken kan blijven. Ik doel op het artikel over de Frankfurter Buchmesse (NRC Handelsblad, 11 oktober). Daarin trof ik de volgende fouten aan: 'caroussel' voor 'carrousel'; 'Hasslinger' voor 'Haslinger'; 'Elfride Jellinek' voor 'Elfriede Jelinek'. Het toppunt wordt gevormd, boven in de derde kolom, door 'de Roemeense president Illescu (Spelling??)': de redacteur smeekt als het ware (had hij het maar meer gedaan) de spelling van deze naam te controleren, en wat gebeurt...; meteen daarop blijft ongegeneerd 'onegegeneerd' ongecorrigeerd; de afkorting van 'Schwerpunkt' is niet 'Sch-werpunkt'; 'verwscheijnt'; 'Der Man'.

Het artikel ernaast over Annemarie Schimmel begint als volgt: 'Schandalen (op de Buchmesse) zijn goed voor de handel, voor de zwart-witten die zo'n gebeurtenis nodig heeft en voor het geëngageerde bestek dat honderden literair-kritische waarnemers willen of moeten kiezen (...).' Ik begrijp niets van deze zin. 'Habermass' moet zijn 'Habermas'; en 'ontsleuteling' zal wel de vertaling zijn van 'Entschlüsselung', bij ons 'ontraadseling, ontcijfering'. Ja kijk, als de kunstpagina er doordeweeks zo uit moet zien, dan zal ik me toch blijven beperken tot het CS van vrijdag, waarin ik deze enormiteiten gelukkig nog nooit heb aangetroffen.

    • Paul Beers