Detailhandel vecht invoering chipknip aan

ROTTERDAM, 17 OKT. De Raad Nederlandse Detailhandel (NDH) heeft bezwaren tegen de invoering van de chipknip, de elektronische portemonnee die de gezamenlijke banken eind dit jaar in Nederland willen introduceren. De NDH adviseert haar leden “niet zonder meer” aan de chipknip mee te doen, omdat ook de pinpas voorlopig gehandhaafd blijft en omdat zij vreest dat de nieuwe betalingsmethode te veel geld gaat kosten.

De NDH heeft “onoverkomelijke bezwaren tegen de uniforme tariefstructuur” die wort opgelegd door Interpay, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse banken voor nieuwe diensten in het betalingsverkeer. Interpay is ontstaan uit een fusie van de BankGiroCentrale, BeaNet en Eurocard Nederland.

De NDH vreest dat de invoering van de chipknip voor de sector duurder zal uitvallen, wanneer detaillisten niet met hun afzonderlijke huisbankiers kunnen onderhandelen over de tarieven. Bovendien zulen detaillisten de pinautomaat voorlopig moeten handhaven naast de nieuwe terminal voor het gebruik van de chipknip.

Interpay is inmiddels gedeeltelijk aan de bezwaren van de detaillisten tegemoet gekomen. Op termijn zullen gecombineerde (chip- en pin-) betaalautomaten en gecombineerde passen worden ingevoerd. De NDH vreest echter dat detaillisten nog minimaal twee jaar met beide systemen zullen moeten werken. Naast extra kosten zal dit volgens de NDH leiden tot “fouten en langere wachttijden”.Interpay heeft inmiddels laten weten dat de vaste tariefstelling voor het gebruik van de chipknip en de benodigde apparatuur gehandhaafd blijft. Interpay biedt ondernemers die de chipknip willen accepteren twee tarieven: een vast tarief van 11,5 cent per transactie of een variabel tarief op basis van 0,8 procent over het gemiddelde transactiebedrag per maand met een minimum van 3 cent en een maximum van 15 cent per transactie. Naast deze transactie-gebonden tarieven wordt op maandbasis een vast abonnementstarief van 15 gulden per maand in rekening gebracht.

De chipknip is een kleine plastic kaart waarmee Interpay het gebruik van los geld bij kleine betalingen overbodig wil maken. Vanaf 28 oktober kan in de regio Arnhem met de chipknip worden betaald. Interpay heeft in Arnhem tot op heden ruim achthonderd betaalautomaten verkocht voor het gebruik van de nieuwe dienst. Interpay verwacht dat de chipknip in de loop van volgend jaar in heel Nederland gebruikt kan worden.