Buslichting

“Wij zorgen ervoor”, belooft de KPN alias PTT haar clientèle. Maar maakt zij deze belofte ook waar? Wie vóór de omzetting van dit bedrijf in een particuliere onderneming gewend was aan drie buslichtingen per dag - afgezien van het weekeinde - zal die vraag niet zonder meer bevestigend kunnen beantwoorden. Want met één klap zijn vorig jaar twee van de drie lichtingen vervallen. De enige overgeblevene is die van 18.- uur; brieven die wij 's avonds schrijven worden niet meer zoals vroeger nog dezelfde avond laat (23.- uur) opgehaald, maar pas bijna een etmaal later. En wie tegen die tijd (18.- uur) nog naar de brievenbus holt loopt het risico dat deze al propvol zit, zodat zijn brief er nauwelijks meer ingeduwd kan worden.

Ik heb nog niet gehoord dat deze situatie ons nationale postbedrijf 'een zorg' is.

    • A.H. Heering