Bende was 'facilitair bedrijf' voor de onderwereld

De Amsterdamse politie arresteerde vorige maand acht mannen op verdenking van drugshandel en fraude met plastic geld. De bende beschikte over zeer geavanceerde apparatuur en lijkt een 'facilitair bedrijf' voor de onderwereld te zijn geweest.

AMSTERDAM, 17 OKT. De technologische voorsprong die de politie traditioneel had op criminelen lijkt goeddeels te zijn ingelopen.

Eind september berichtte de Amsterdamse politie dat zij “een criminele organisatie” had opgerold. Het zou gaan om een 'facilitair bedrijf' dat tegen betaling door criminelen kon worden ingehuurd. Acht mensen werden aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met creditcards en 'andere betaalpassen', handel in een grondstof voor xtc en het afluisteren van 'telefonisch overgedragen gegevens'.

In beslaggenomen werden: foto's van politie-ambtenaren, interne informatiebulletins van de Amsterdamse politie, zend- en ontvangapparatuur, scanners, crypto-apparatuur en peilantennes. “Levensgevaarlijk”, noemt een rechercheur de mogelijkheden waarover de verdachten beschikten. De Amsterdamse politiechef, W.H. Woelders, zei voor de parlementaire enquetecommissie opsporingsmethoden: “De impact van deze groepering op de samenleving, op de democratie, op de overheid is zwaar”.

De verdachten hadden onder meer apparatuur waarmee ze berichten van alle semafoons in heel Nederland konden afluisteren. Wanneer de verdachten een semanummer kenden, konden zij zien wie dat nummer belde. Zo liet een verdachte de semafoon van een bekende crimineel 'meelopen' om te kijken wie hem belde. “Ik wilde weten of hij te vertrouwen was en of de politie hem misschien belde”, verklaarde hij.

Tegenover de politie vertelde de man hoe hij zijn vaardigheid in dienst van anderen stelde. “Etienne belde mij een keer op en zei dat hij aan iemand geld had geleend en dat hij die persoon niet meer kon bereiken. Etienne gaf mij zijn semanummer en door middel van mijn mogelijkheden gaf ik hem informatie, zodat hij die man weer kon bereiken”, aldus de verklaring in het strafdossier. Volgens de politie werden op deze wijze verkregen gegevens ook gebruikt om relatie-netwerken van criminele concurrenten en van de overheid in kaart te brengen.

Semafoonverkeer wordt door de politie zelf ook gevolgd. “Als we semanummers hebben van criminelen, kijken we wie door wie wordt opgepiept. Zo kan je ook een groep in kaart brengen. Dat doen we al lang”, aldus een rechercheur. “Er zijn korpsen die deze informatie ook als CID-informatie vastleggen. Als ik vaak semafooncontact zou hebben met een journalist, zou dat door sommige collega's kunnen worden geregistreerd als een verdacht contact.”

In de verklaringen die zich in het strafdossier van deze zaak bevinden, komen regelmatig verwijzingen voor naar de computer-anarchisten rond het tijdschrift Hack-tic en naar een groep scanner-freaks. Zo maakte een 28-jarige elektrotechnicus, afgestudeerd in spraakcodering, voor een 'kennis' uit de Hack-tic groep een programma voor diens Psion Organizer om kentekens van auto's op te slaan. De politie vond uitdraaien met kentekennummers van politie-auto's. De man had eerder software voor een demon dialer gemaakt. Gebruikmakend van onvolkomenheden van de telefooncentrale konden daarmee tegen een laag tarief internationale gesprekken worden gevoerd.

Met behulp van hun technische knowhow leefden de verdachten er goed van. Jassen van Versace, Serengetti zonnebrillen en dure broeken, met de creditcards die zij konden manipuleren was alles te koop. Onder andere Eurocard Nederland deed vorig jaar aangifte van het gebruik van valse of vervalste Master/Eurocards. Buitenlandse zustermaatschappijen meldden dat valse creditcards werden aangeboden bij winkels voor de aanschaf van luxegoederen, terwijl de rechtmatige eigenaren, honderden kilometers verder, nog in het bezit waren van hun officiële creditcards. Alleen al in één radiowinkel werd zo in drie maanden meer dan 150.000 gulden schade geleden door frauduleuze handelingen. Inmiddels zijn maatregelen genomen waardoor deze vorm van fraude onmogelijk is, aldus een woordvoerder van Eurocard, die er ook aan hecht te melden dat bonafide cardhouders schadeloos worden gesteld.

Uit het strafdossier blijkt dat de verdachten eerst op slinkse wijze kaartnummers aflazen van (bonafide) Euro- of American Express cardhouders. Vervolgens brachten zij deze nummers aan op de magneetstrip van verloren of gestolen creditcards. Ook werden Mobil-spaarkaarten gebruikt om niet-geblokkeerde cardnummers op aan te brengen. Met deze altered cards werden bij winkeliers in Amsterdam, Den Haag, IJmuiden en Beverwijk aankopen gedaan. In een aantal gevallen zou dit met medeweten van die winkeliers zijn gebeurd.

    • Hans Moll