Atoomproeven

“Wanneer de wijze met zijn vinger naar de sterren wijst, kijkt de onnozele naar de vinger.” Deze mooie uitspraak van André Glucksmann in zijn stukje over de Franse atoomproeven op Mururoa (NRC Handelsblad, 10 oktober) vraagt om een reactie. En zoals zo vaak: de wijsheid keert zich tegen degene die haar uit. Glucksmann doet net als de Franse politici en verwijt allen die in West-Europa kritiek hebben op de proeven, hypocrisie en een anti-Franse gezindheid. Hij wil aantonen dat angst voor de proeven ongegrond is; de werkelijke gevaren zijn te vinden in bijvoorbeeld Rusland; kijk toch 'ns naar Tsjernobyl!

Het gaat de Duitsers, de Nederlanders en al die anderen die protesteren toch helemaal niet om de gevaarlijkheid van de proeven, om het milieubederf of iets dergelijks. Het gaat vooral om de mentaliteit die erachter steekt: een zich modern-West-Europees-land noemend Frankrijk vertoont alle trekken van een ouderwetse 'Grande Pouvoir'. Met machtsvertoon de wereld tonen dat er rekening met je moet worden gehouden. Glucksmann vergelijkt Frankrijk met Rusland. Zoals andere Fransen al gewezen hebben naar China

Weten we nu toch, dat we een - relatief - onnozele hebben in West-Europa.

    • Peter Klein Hofmeier