Werf Wilton-F moet 140 banen schrappen

ROTTERDAM, 16 OKT. Bij de Schiedamse scheepswerf Wilton-Fijenoord moeten circa 140 banen worden geschrapt, bijna een derde van het huidige personeelsbestand.

Samen met de verkoop van een scheepsdok en de verhuur van een deel van de grond en de gebouwen moet de sanering een bezuiniging van 14 miljoen gulden opleveren.

Dat staat in het nieuwe overlevingsplan dat Wilton-Fijenoord vanmorgen aan de werknemers en de vakbonden heeft gepresenteerd. Het plan is opgesteld door commissaris T. Jonker en dient ter vervanging van het noodscenario dat de directieleden Schuurman en Bos hadden opgesteld. De Industriebond FNV is positief gestemd over de inhoud van het plan. “Wij denken dat dit een goed uitgangspunt biedt om te overleven. Ook het personeel beseft dat het een laatste kans is”, zegt districtsbestuurder Hans de Vries. De vakbonden eisen wel dat er goede regelingen komen voor het overtollige personeel.

De Industriebond FNV is opgelucht dat het oorspronkelijke plan van Schuurman en Bos, waarin Wilton-Fijenoord opgesplitst zou worden in drie bv's, nu van tafel is. Het aantal werknemers zou in die constructie teruggebracht worden van 455 tot 175. Dat plan leidde tot groot verzet bij het personeel en bij de commissarissen. Twee maanden geleden hebben beide directieleden hun functie neergelegd. Oud-directeur Jonker neemt sindsdien deze functies waar.

Wilton-Fijenoord bevindt zich al geruime tijd zwaar in de problemen. Als gevolg van de recessie in de scheepsreparatiemarkt en de concurrentie vanuit Oost-Europa is de werf diep in de rode cijfers terechtgekomen. Tussen mei en augustus dit jaar is het verlies over 1995 al opgelopen van 7 tot 20 miljoen. Vorig jaar boekte de werf een verlies van 25 miljoen gulden (inclusief een reorganisatievoorziening van 7,5 miljoen) op een omzet van 80 miljoen gulden.

Hoewel ook Jonker in zijn rapport erkent dat de marktsituatie ingrijpende maatregelen noodzakelijk maakt, blijft hij uitgaan van “de zelfstandigheid en de eigen identiteit” van Wilton-Fijenoord. Daarnaast streeft hij naar behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid. Omdat Wilton-Fijenoord opereert in de sterk fluctuerende reparatiemarkt moet het personeelsbestand wel beter afgestemd worden op pieken en dalen in de produktie, stelt Jonker. Van de 140 man die hun vaste baan bij Wilton-Fijenoord moeten verliezen, zou de helft via inlening op de werf aan het werk kunnen blijven. Daarnaast moet de vaste ploegentoeslag (die nu gemiddeld 19 procent van het maandsalaris uitmaakt) afgeschaft worden en moeten overuren en atv-dagen in rustige tijden opgenomen worden. Ook het midden- en hoger kader levert salaris in, omdat hun beloning afgestemd zal worden op de gehalveerde personeelsomvang. Begin dit jaar zijn al 250 van de 700 werknemers op straat komen te staan.

    • Marcella Breedeveld